Čeští a slovenští potápěči při Ice Diveru nacvičovali zásahy v náročných podmínkách

Autor: kpt. Jana Sedláčková, tisková a informační důstojnice 15. ženijního pluku

Týmy vojenských potápěčů Armády ČR a Ozbrojených sil SR (OS SR) se sešly ve slovenské Seredi při cvičení Ice Diver 2018. Cílem bylo procvičit a zdokonalit schopnosti potápěčských odborností jednotek ženijního vojska, výměna zkušeností a sjednocení postupů při plnění úkolů při mezinárodní spolupráci ve smíšených týmech. Českou armádu zastupovali vojáci z 15. ženijního pluku Bechyně.

Mezinárodní cvičení Ice Diver 2018 se uskutečnilo pod vedením vedoucího instruktora rotmistra Michala Ščepky, který patří ve svém oboru mezi špičky OS SR. Ten v úvodu seznámil účastníky cvičení s jeho průběhem a navázal na teoretickou část a nácviky na sucho.

„Ačkoliv se postupy slovenských a českých potápěčů od sebe téměř neliší, teorií a suchým nácvikem jsme sladili bezpečnostní pravidla při potápění, práci se signálním lanem a trasovací šňůrou,“ vysvětlil praporčík Michal Strejc, zkušební komisař potápění AČR.

Potápěči následně své poznatky z teorie a nácviků přenesli pod vodní hladinu, kde již pracovali ve smíšených týmech. Mezi cvičícími byla i jedna potápěčka ze 153. ženijního praporu Olomouc.

Týmy vyhledávaly a trasovaly

Týmy obou armád měly za úkol mimo jiné vyhledat určité předměty, vyznačit k nim trasu a poté se bezpečně vrátit zpět. Výcvik se odehrával v prostoru lomu Čierna Voda, kde si potápěči mohli vyzkoušet práci v náročných podmínkách. Teplota vody se pohybovala okolo 2 °C a viditelnost byla pouhý jeden metr.

„Jak název cvičení Ice Diver napovídá, jednalo se o potápění pod ledem. Klimatické podmínky nám bohužel nepřály, ale i přes absenci ledu jsme si v praxi prověřili své odborné dovednosti při plnění ženijních prací v zimních podmínkách za použití stejných postupů jako by led byl. Činnost byla zaměřena především na trasování a práci s bubínkem,“ dodal praporčík Strejc.


  • Mezi hlavní úkoly vojenských potápěčů patří zabezpečení plaveb bojových vozidel nebo přeprav přes vodní překážky, kde zajišťují záchranné a vyprošťovací práce či průzkumné práce pod vodou.
  • Své dovednosti mohou využít také při živelních pohromách, jako tomu bylo například při povodních v roce 1997 na Moravě a 2002 v Čechách.