Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Čeští a slovenští potápěči při Ice Diveru nacvičovali zásahy v náročných podmínkách

Čeští a slovenští potápěči při Ice Diveru nacvičovali zásahy v náročných podmínkách

29.1.2018 • Týmy vojenských potápěčů Armády ČR a Ozbrojených sil SR (OS SR) se sešly ve slovenské Seredi při cvičení Ice Diver 2018. Cílem bylo procvičit a zdokonalit schopnosti potápěčských odborností jednotek ženijního vojska, výměna zkušeností a sjednocení postupů při plnění úkolů při mezinárodní spolupráci ve smíšených týmech. Českou armádu zastupovali vojáci z 15. ženijního pluku Bechyně.

Potápěči plnili úkoly pod vodní hladinou ve smíšených týmech
Potápěči plnili úkoly pod vodní hladinou ve smíšených týmech

Mezinárodní cvičení Ice Diver 2018 se uskutečnilo pod vedením vedoucího instruktora rotmistra Michala Ščepky, který patří ve svém oboru mezi špičky OS SR. Ten v úvodu seznámil účastníky cvičení s jeho průběhem a navázal na teoretickou část a nácviky na sucho.

„Ačkoliv se postupy slovenských a českých potápěčů od sebe téměř neliší, teorií a suchým nácvikem jsme sladili bezpečnostní pravidla při potápění, práci se signálním lanem a trasovací šňůrou,“ vysvětlil praporčík Michal Strejc, zkušební komisař potápění AČR.

Potápěči následně své poznatky z teorie a nácviků přenesli pod vodní hladinu, kde již pracovali ve smíšených týmech. Mezi cvičícími byla i jedna potápěčka ze 153. ženijního praporu Olomouc.

Týmy vyhledávaly a trasovaly

Týmy obou armád měly za úkol mimo jiné vyhledat určité předměty, vyznačit k nim trasu a poté se bezpečně vrátit zpět. Výcvik se odehrával v prostoru lomu Čierna Voda, kde si potápěči mohli vyzkoušet práci v náročných podmínkách. Teplota vody se pohybovala okolo 2 °C a viditelnost byla pouhý jeden metr.

„Jak název cvičení Ice Diver napovídá, jednalo se o potápění pod ledem. Klimatické podmínky nám bohužel nepřály, ale i přes absenci ledu jsme si v praxi prověřili své odborné dovednosti při plnění ženijních prací v zimních podmínkách za použití stejných postupů jako by led byl. Činnost byla zaměřena především na trasování a práci s bubínkem,“ dodal praporčík Strejc.


 • Mezi hlavní úkoly vojenských potápěčů patří zabezpečení plaveb bojových vozidel nebo přeprav přes vodní překážky, kde zajišťují záchranné a vyprošťovací práce či průzkumné práce pod vodou.
 • Své dovednosti mohou využít také při živelních pohromách, jako tomu bylo například při povodních v roce 1997 na Moravě a 2002 v Čechách.

Hodnoťte a doporučte:


Fotogalerie
 • Cvičení českých a slovenských potápěčů se konalo na Slovensku v prostorách cvičiště Čierna Voda Cvičení českých a slovenských potápěčů se konalo na Slovensku v prostorách cvičiště Čierna Voda Cvičení českých a slovenských…
 • Cvičení Ice Diver 2018 prověřilo dovednosti českých a slovenských potápěčů v zimních podmínkách Cvičení Ice Diver 2018 prověřilo dovednosti českých a slovenských potápěčů v zimních podmínkách Cvičení Ice Diver 2018…
 • Českou armádu na cvičení zastupovali potápěči 15. ženijního pluku Bechyně Českou armádu na cvičení zastupovali potápěči 15. ženijního pluku Bechyně Českou armádu na cvičení…
 • I přes absenci ledu potápěči prověřili svoje odborné dovednosti při plnění ženijních prací v zimních podmínkách I přes absenci ledu potápěči prověřili svoje odborné dovednosti při plnění ženijních prací v zimních podmínkách I přes absenci ledu potápěči…
 • Ozbrojené síly SR zastupovali potápěči ženijního praporu Sereď Ozbrojené síly SR zastupovali potápěči ženijního praporu Sereď Ozbrojené síly SR zastupovali…
 • Mezi cvičícími byla i jedna potápěčka ze 153. ženijního praporu Olomouc Mezi cvičícími byla i jedna potápěčka ze 153. ženijního praporu Olomouc Mezi cvičícími byla i jedna…
 • Potápěči plnili úkoly pod vodní hladinou ve smíšených týmech Potápěči plnili úkoly pod vodní hladinou ve smíšených týmech Potápěči plnili úkoly pod…
 • Příprava materiálu před ponorem Příprava materiálu před ponorem Příprava materiálu před ponorem

Autor: kpt. Jana Sedláčková, tisková a informační důstojnice 15. ženijního pluku