Česko-korejský tým ověřoval pravdivost údajů o útvaru

Autor: major Ondrej Králik

Minulý týden provedli zástupci české a jihokorejské armády cvičnou ověřovací návštěvu podle Vídeňského dokumentu 2011 u 74. taktického stíhacího křídla v Neuburgu ve Spolkové republice Německo.

Přestože se jednalo o cvičnou ověřovací návštěvu na základě trilaterální dohody mezi verifikačními centry České republiky, Spolkové republiky Německo a Korejské republiky, všechny procedury probíhaly jako u reálné ověřovací návštěvy. Důvodem byla příprava příslušníků Verifikačního centra Korejské republiky na praktickou implementaci odzbrojovacích smluv.

Smíšený čtyřčlenný ověřovací tým složený ze dvou inspektorů odboru kontroly odzbrojení Ředitelství zahraničních aktivit a dvou inspektorů z Verifikačního centra Korejské republiky měl možnost kromě seznámení se s historií, úkoly, činností, složením a zázemím taktického křídla shlédnout i ukázku taktického vzletu bojových letounů Eurofighter EF-2000, jednoho z nejlepších strojů současnosti, a navštívit simulační centrum pro výcvik pilotů. Zde si příslušníci ověřovacího týmu mohli za odborného dohledu vyzkoušet základy pilotáže u výše jmenovaného bojového letounu.

Po celou dobu ověřovací návštěvy u 74. taktického stíhacího křídla byl ověřovací tým doprovázen jeho velitelem plukovníkem Frankem Gräfem. Vybraní piloti tohoto křídla se rovněž řadí do úzké rodiny tzv. tygří elity (NATO Tiger Association) a spolupracují tak například i s 211. taktickou letkou Čáslav.

„Ověřovací návštěva byla dle mého názoru přínosem pro všechny tři zúčastněné strany a příslušníci jak verifikačního centra Spolkové republiky Německo, tak 74. taktického stíhacího křídla splnili všechny požadavky vyplývající z Vídeňského dokumentu 2011,“ uvedl na závěr návštěvy vedoucí ověřovacího týmu podplukovník Stanislav Dlouhý.

 


  • Vídeňský dokument 2011 (VD-2011) o opatřeních k budování důvěry a bezpečnosti byl podepsán 30. listopadu 2011 ve Vídni. Jeho historie ale sahá až do roku 1973, kdy v Helsinkách začala první jednání o výše uvedených opatřeních. První dokument vstoupil v platnost až v roce 1986.
  • Účastnické státy tohoto mezinárodního dokumentu tvoří 57 zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která má sídlo ve Vídni.
  • Základním cílem dokumentu je otevřené a transparentní podávání informací o ozbrojených silách a vojenských aktivitách účastnických států, aby se předešlo vzniku případného ozbrojeného konfliktu. Každá země posílá jednou ročně výměnnou informaci o svých ozbrojených silách a výzbroji. Dále je povinna předem oznamovat konání vojenských cvičení s účastí stanoveného počtu osob a techniky, zavádění nových zbraní do výzbroje a jednou za pět let pořádat ukázku letecké základny.
  • K ověření informací je každý účastnický stát povinen přijmout na svém území stanovený počet ověřovacích návštěv a inspekcí stanovené oblasti.