Česko a Rakousko potvrzují velmi dobré sousedské vztahy i v oblasti zajištění vlastní bezpečnosti

Autor: Miroslav Šindelář

V úterý 20. září přijel na dvoudenní návštěvu do Prahy na pozvání náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Josefa Bečváře náčelník Generálního štábu ozbrojených sil Rakouska generál Othmar Commenda.

Oficiální přivítání generála Commendy se uskutečnilo v úterý dopoledne v areálu Národního památníku v Praze na Vítkově. Zde oba generálové vzdali čest u hrobu Neznámého vojína. Poté se sešli na Generálním štábu AČR k pracovnímu jednání k aktuálním bezpečnostním otázkám a společně také diskutovali možnosti rozšiřování vzájemné spolupráce.

Armádní delegace Rakouska a České republiky přicházejí na setkání s novináři po skončení bilaterálních rozhovorů

Armádní delegace Rakouska a České republiky přicházejí na setkání s novináři po skončení bilaterálních rozhovorů

„Kromě mnoha dalších otázek jsme se dotkli v rozhovorech s panem generálem i zkušeností, které získáváme při plnění úkolů v zahraničních operacích, hovořili jsme i o problematice výcviku a vyměnili jsme si informace, jakým způsobem můžeme naše jednotky cvičit, a to jak na území České republiky, tak Rakouské republiky,“ uvedl na setkání s novináři po skončení bilaterálních rozhovorů generál Josef Bečvář.

Rakousko vyšle zástupce do Vyškova

Zdůraznil, že jako podstatné se jeví fakt, že rakouská strana vyšle do vyškovského Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (JCBRN Defence COE) svého zástupce. „My na druhé straně budeme velmi intenzivně posuzovat možnost výcviku našich vrtulníkových jednotek na území Rakouska,“ upřesnil náčelník českého generálního štábu.

Od příštího roku navíc obě strany plánují těsnější spolupráci, která by se mohla projevit v pravidelných příhraničních setkáních, na kterých budou řešit aktuální otázky. Rakouský host podtrhl fakt, že mezi oběma zeměmi i na poli zajištění bezpečnosti panují velmi dobré sousedské vztahy a že spolupráce obou armád je nadstandardní.

„Jsem přesvědčen, že naše společné problémy můžeme řešit zase jen společně s dobrými sousedy. Všichni máme málo prostředků. Nemáme ani tu techniku, kterou bychom potřebovali, a tak je třeba spojit síly při řešení společných zájmů. Proto bychom měli společně cvičit, společně se připravovat na řešení krizových situací,“ uvedl rakouský generál. Zmínil společnou účast v německé bojové skupině v rámci Evropské unie, kde lze získat cenné zkušenosti.

Ve středu 21. září 2016 navštíví rakouský generál Othmar Commenda Velitelství výcviku – Vojenskou akademii ve Vyškově. Zde je v jeho hledáčku zájmu především výše zmíněné centrum ve Vyškově, které se specializuje na výcvik spojený s ochranou proti zbraním hromadného ničení. Rakousko se stalo třináctou účastnickou zemí zapojenou do tohoto projektu a její důstojník by měl nastoupit do mezinárodního týmu v říjnu letošního roku.

Návštěva náčelníka Generálního štábu Rakouských ozbrojených sil v ČR

Autor: J. Kouba

Nahrává se přehrávač videa ...