České a izraelské speciální síly nacvičovaly protiteroristické operace

Autor: Ředitelství speciálních sil MO

Na základě víceleté spolupráce se speciálními jednotkami IDF (Izraelské ozbrojené síly) se na přelomu června a července, ve výcvikových zařízeních speciálních sil Izraele, uskutečnilo první společné cvičení 601. skupiny speciálních sil s plně profesionální částí jednotky Duvdevan.

České a izraelské speciální síly nacvičovaly protiteroristické operace

Jednotku Duvdevan si české speciální síly vybraly jako partnera vzhledem k jejímu zaměření, a to provádění utajených operací v městském prostředí, a vzhledem k rozsáhlým operačním zkušenostem – tato jednotka je v podstatě nepřetržitě nasazena.

Cvičení Sand Dune 2017 se zaměřilo na sdílení zkušeností v boji v zastavěných oblastech, provádění úderných akcí, a vedení protiteroristických operací. Výcvik probíhal jak s použitím ostré munice, tak i s využitím laserových značkovacích systémů, a tedy reálně - s využitím živých protivníků (force on force).

Jednotky společně procvičovaly operace k osvobození rukojmích a zajetí teroristů v zastavěných oblastech, a to ve dne i v noci. Během cvičení byla prověřena schopnost příslušníků 601. skupiny speciálních sil vést komunikaci nejen v anglickém, ale i v arabském jazyce, a to v oblasti velení a řízení mnohonárodních týmů, získávání informací a jejich následné sdílení. Důležitou roli hrálo i porozumění simulovanému operačnímu prostředí. Součástí cvičení bylo i vzájemné sdílení zkušeností z operací.

Cvičení Sand Dune 2017 bylo více než důstojným pokračovatelem mnohaleté spolupráce mezi izraelskými a českými ozbrojenými silami.