Česká republika aktivně rozvíjí obrannou spolupráci se sousedním Slovenskem

Autor: mjr. Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář se ve dnech 29. a 30. ledna zúčastnil v Bratislavě konference „Central Europe Chiefs of Defense Conference 2018“. Náčelníci generálních štábů středoevropských zemí zde jednali o aktivitách k prohloubení interoperability a posílení spolupráce v oblasti obrany.

K nejdůležitějším tématům patřilo zabezpečení přesunů vojenské techniky na území evropských států při řešení krizí, dále význam a budoucnost pozemní protivzdušné obrany a společné výcvikové aktivity v roce 2018.

Ohledně stálé strukturované spolupráce PESCO hovořili generálové o realizaci konkrétních opatření. PESCO umožňuje členským státům společně rozvíjet obranné schopnosti, investovat do společných projektů, posílit operační připravenost a příspěvek svých ozbrojených sil. Zahrnuje také například odbornou přípravu, rozvoj schopností a operační připravenost v oblasti obrany.

„Účast České republiky v PESCO je příležitostí jak posílit obranné schopnosti a účinně reagovat na současné bezpečností hrozby v rámci EU. Aktivně jsme se zapojili například do projektu vojenské mobility, který zahrnuje rozsah opatření při přesunu cizích armád přes naše území,“ uvedl armádní generál Josef Bečvář.

Rozvoj obranné spolupráce se Slovenskem

Česká republika aktivně rozvíjí obrannou spolupráci se Slovenskem. Že je nadstandardní a na velmi vysoké úrovni, o tom svědčí projekty, v nichž jsou zapojeni čeští a slovenští vojenští profesionálové, dále společná cvičení a mezinárodní operace.

„Bilaterální spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou v oblasti obranného plánování zůstává prioritně zaměřena na celou Visegrádskou skupinu. Další významný krok úzké spolupráce představovalo uzavření smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru. Tuto unikátní spolupráci nemáme s žádným jiným státem,“ shrnul generál Bečvář.

V rámci konference byl organizován i panel vrchních praporčíků, kteří diskutovali o možnostech posílení náborů a předávali si zkušenosti z národních systémů vzdělávání poddůstojnických a praporčických sborů.