Česká armáda má dnes jen pětinu techniky než měla před 20 lety. Přesto jí to stačí

Autor: Olga Haladová

Od července 1992, kdy vstoupila v platnost Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, česká armáda vyřadila téměř 8 500 kusů bojové techniky. O skutečných počtech výzbroje a techniky se signatáři smlouvy informují každý rok.

Poslední souhrnné informace o svých ozbrojených silách si účastnické státy Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, Vídeňského dokumentu 1999 a Globální výměny vojenských informací vzájemně předaly ve Vídni ve dnech 13. až 15. prosince 2010.

Podle statistiky mají ozbrojené síly České republiky k 1. lednu 2011 v majetku 166 bojových tanků, 494 bojových obrněných vozidel, 244 dělostřeleckých systémů, 38 bojových letounů a 25 bojových vrtulníků.

Třicet modernizovaných tanků T-72M4 CZ využívají k výcviku vojáci 73. tankového praporu v Přáslavicích, další tanky jsou ve školách a výcvikových střediscích. „Ostatní jsou uloženy ve skladech pro případ mobilizace,“ vysvětluje náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek.

Účastníci smlouvy si předávají nejen informace o technice, která umožňuje vést přímý boj, ale i o té, která početnímu omezení nepodléhá. Mimo uvedené počty tak česká armáda disponuje například 10 cvičnými letouny L-39, 22 dopravními a pozorovacími letouny nebo 95 obrněnými vozidly včetně vozidel Dingo 2 a Iveco.

Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě podepsaly v roce 1990 státy NATO i bývalé Varšavské smlouvy. Dohoda omezila možnost nenadálého napadení a stabilizovala novou geopolitickou situaci po rozpadu vojenského paktu východního bloku. Napomohla také masivně snížit počet ozbrojených sil a vojenské techniky tím, že stanovila maximální limity kusů v jednotlivých kategoriích. Česká republika tak může disponovat až 957 kusy bojových tanků, 1367 kusy bojových obrněných vozidel, 767 kusy dělostřeleckých systémů ráže 100 mm a více, 230 kusy bojových letounů a 50 kusy bojových vrtulníků.

Teoreticky smlouva České republice navýšení počtů umožňuje, armádní generál Vlastimil Picek s ním ale pro nejbližší období nepočítá. „Vzhledem k mezinárodní situaci a jejímu očekávanému vývoji nepovažuji navyšování v nejbližších letech za pravděpodobné.“

Dosud účastníci smlouvy zlikvidovali přes 95 tisíc kusů těžké konvenční výzbroje a techniky. Pro srovnání – během největší tankové bitvy historie se u Kurska v roce 1943 střetlo kolem 11 000 tanků a letadel.

Od vzniku samostatné České republiky v roce 1993 se armáda zbavila například 1 500 bojových tanků, 1 800 bojových obrněných vozidel nebo 190 bojových letounů. Přesto považuje náčelník Generálního štábu současné počty techniky za dostačující. Připouští ale, že možné změny může přinést připravovaná Bílá kniha o obraně. „Armáda České republiky pak bude na nové či upřesněné úkoly reagovat nejen například změnou své organizační struktury, ale třeba i změnou počtů výzbroje a techniky,“ říká.