Češi už podruhé školili alianční experty na logistiku

Autor: Vladimír Šimunkin

Ve slovenském městě Zvolen se minulý týden uskutečnil už druhý kurz pro budoucí pracovníky aliančních Společných skupin logistické podpory (JLSG – Joint Logistics Support Group). Připravovali se v něm také experti z České republiky, kteří budou takovou skupinu, složenou ze specializovaných jednotek armád středoevropského regionu, řídit.

Společné skupiny logistické podpory jsou jedním z projektů takzvané chytré obrany (Smart Defence) a jejich úkolem by mělo být poskytovat koordinovanou a efektivní logistickou podporu například koaličním jednotkám v misích. Zásobování vojáků v zahraničních operacích státy dosud zajišťovaly pouze z vlastních zdrojů, škrty v obranných rozpočtech je ale nutí spolupracovat a hledat cesty, jak s ostatními sdílet kapacity a dělit se o náklady.

Letošního kurzu JLSG se zúčastnilo bezmála sedmdesát expertů na logistiku z deseti států a šesti velitelství a organizací NATO či vojenského štábu EU. Nejvíce účastníků bylo z řad států Visegrádské čtyřky, pro něž byl kurz primárně určen.

Plukovník Miroslav Pelikán, ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, které seminář organizovalo a zodpovídá rovněž za výstavbu regionální JLSG států V4, zopakoval, že výstavba velitelství Společné skupiny logistické podpory je jedním z nejdůležitějších projektů Smart Defence. Potvrdil rovněž, že nedávné obří logistické cvičení Capable Logistician 2013 prověřilo schopnost jednotlivých států v této oblasti spolupracovat.

Studenti na kurzu ocenili zejména jeho vysokou odbornost a zkušenosti přednášejících získané nejen během nasazení v operacích, ale také z výstavby JLSG. „Ve velké míře byly také prezentovány zkušenosti ze cvičení Capable Logistician 2013, v rámci nějž byla Společná skupina logistické podpory armád států V4 nasazena a cvičena,“ doplnil plukovník Miroslav Pelikán, který v závěru semináře nastínil i další směry rozvoje mnohonárodní logistické spolupráce a výstavby společných logistických jednotek.

Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky bude podle něj i nadále provádět výcvik JLSG V4 kurzy počínaje přes štábní nácviky až po závěrečnou přípravu, která vyvrcholí cvičením Capable Logistician 2015 v Maďarsku. „V první polovině roku 2016 pak bude tato Společná skupina logistické podpory v pohotovosti pro takzvané bojové uskupení Evropské unie, jež bude rovněž postaveno na jednotkách armád V4,“ řekl na závěr Pelikán.