Češi a Slováci jednali o rozvoji schopností ISR

Autor: plukovník Ladislav Joukl

Za řízení ředitele odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO plukovníka gšt. Ladislava Joukla se ve čtvrtek 18. dubna u 53. brigády průzkumu a elektronického boje generála Helidora Píky v posádce Opava uskutečnilo již druhé bilaterální jednání zástupců zpravodajských odborností Armády České republiky a Ozbrojených sil Slovenské republiky.

Jednání bylo zaměřeno na vzájemnou výměnu informací a zkušeností z oblasti rozvoje a budování schopností ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaisance) vyplývajících z aliančních dokumentů, ke kterým se obě armády přihlásily. Dále představitelé obou armád diskutovali otázky možného společného zapojení v oblasti ISR do organizační struktury jednotky EUBG 1/2016, která je budována na bázi ozbrojených sil států Visegrádské čtyřky. V rámci jednání projednali i otázky možností společného výcviku a další spolupráce mezi 53. brigádou průzkumu a elektronického boje s praporem ISTAR Ozbrojených sil Slovenské republiky.

Setkání byl přítomen vojenský přidělenec Slovenské republiky generál Milan Maxim, který vysoce ocenil proces vzájemné spolupráce obou armád i dosaženou úroveň schopností budovaného systému ISR v AČR.

Ke zpestření programu jednání přispěli i příslušníci 532. praporu elektronického boje, kteří v rámci probíhajícího odborného výcviku představili všem účastníkům jednání svou moderní techniku.