Češi, Němci a Američané společně cvičili pomoc v krizových situacích

Autor: kapitánka Marcela Jandová, velitelství sil podpory

Mezinárodní součinnostní cvičení příhraničních zemských velitelství Bundeswehru a krajských vojenských velitelství Armády ČR začalo v německém Grafenwöhru u americké výcvikové základny JMTC (Joint Multinational Training Command) a vyvrcholilo včera „Českým dnem“ v Karlových varech. Záštitu nad akcí převzal hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Umět poskytnout včasnou a kvalitní pomoc obětem při vážné dopravní nehodě, bleskově vystavět a vybavit stany humanitární základny, ale i provést průzkum vodních toků pomocí gumového člunu a samozřejmě přesně střílet z pistole. To byly úkoly, se kterými se muselo poprat celkem pět smíšených desetičlenných družstev vojáků v činné službě, vojáků v záloze z Bavorska, Durynska, Saska, vojáci pozemních sil z USA a Armády České republiky. A protože byl výcvik současně pro všechny soutěží, vše kontrolovali přísní rozhodčí.

Cílem tohoto dvoudenního společného cvičení bylo prověřit schopnosti a možnosti, které mají příhraniční vojáci Armády České republiky a Bundeswehru, a které by mohly být použity při pomoci obyvatelstvu v krizových situacích ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem.

„Vůbec nejdůležitější je, aby se jednotliví členové družstva, kde jsou společně Němci, Američané, Češi, mezi sebou uměli, ať už jakkoliv, dorozumět. Aby přes jazykovou bariéru našli ty nejefektivnější způsoby, jak řešit konkrétní situace například při záchraně lidských životů,“ řekl plukovník Jan Kroupa, ředitel Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary a hlavní organizátor akce na české straně. „Cvičení samozřejmě také přispívá ke vzájemnému poznání a navázání neformálních přátelských vztahů nejen vojáků, ale i představitelů státní správy a místní samosprávy zúčastněných regionů.“

Závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků se uskutečnil na Mlýnské kolonádě v Karlových varech za účasti primátora města Petra Kulhánka, zástupce velitele sil podpory brigádního generála Pavla Adama, velitelů Zemských velitelství Bavorska, Durynska a Saska, velitele americké základny v Grafenwőhru, prezidenta společnosti Euregio Egrensis a dalších.

„Cílem cvičení nebylo obsadit první, druhé či třetí místo na stupních vítězů, ale vytvořit týmy, které by se mohly podílet na záchraně lidských životů. A jak jsem si zde prověřil, tento společný cíl se nám podařilo splnit,“ poděkoval cvičícím za aktivní účast a velmi dobrý výkon zástupce velitele sil podpory brigádní generál Pavel Adam. Vítěznému družstvu pak předal putovní pohár.

Součástí cvičení byla prezentace techniky, ručních zbraní a výstroje Armády ČR a techniky hasičského záchranného sboru Karlovy Vary pro veřejnost. Vojáci z veterinární základny Chotyně zde předvedli vycvičenost psů a psovodů ve strážní a ochranné službě.

  • Název cvičení Euregio Egrensis plyne z názvu dobrovolného regionálního sdružení obcí a měst v blízkosti hranic s Německem. Sdružení se zabývá příhraniční spolupráci sousedících regionů, a to především z hlediska všestranné podpory jejich rozvoje.