Černý medvěd tentokrát na Slovensku

Příslušníci Mnohonárodního praporu Vojenské policie NATO se po dalším roce pracovních setkání, štábních nácviků a velitelsko-štábních cvičení s využitím simulačních technologií setkávají nedaleko Zvolena ve vojenském výcvikovém prostoru Lešť, aby na LIVEX, tedy cvičení s vyvedením vojsk zúročili celoroční poctivou práci.

Čtvrté cvičení pod názvem Black Bear (Černý medvěd) v řadě tak uzavírá první cyklus přípravy jednotky před certifikací, která je plánovaná na příští rok.

Černý medvěd tentokrát na Slovensku

Pro cvičící je, tak jako v minulých letech, připraveno mnoho úkolů a situací, se kterými se budou muset vyrovnat. Scénář vychází z nejnovějších poznatků a zkušeností, které si vojenští policisté přivezli z nasazení v operaci ISAF v Afghánistánu. Cílem je komplexně prověřit a vyhodnotit schopnost štábu a jednotek praporu plánovat a provádět stabilizační operace pod vedením NATO. Dále pak prověřit mezinárodní spolupráci na taktické úrovni při využívání postupů Vojenské policie NATO při provádění stabilizačních operací. A konečně procvičit schopnost provádět postupy Vojenské policie NATO podle předpisu AJP 3.2.3.3.

Dnes v 16:00 hodin na ceremoniálu TOA (Transfer of Authority – Předání odpovědnosti) slavnostně podepsali zástupci Vojenské policie zúčastněných států dokument, kterým podřizují své národní prvky veliteli praporu. Tím je tentokrát kapitán Robert Vorih z chorvatské Vojenské policie. K vojenským policistům krátce promluvil ředitel cvičení plukovník Vít Gabrhel, zástupce ředitele slovenské Vojenské policie. Cvičící oslovil jako příslušníky velké vojensko-policejní rodiny. Ve svém vystoupení zmínil Black Bear 2011 jako mezník ukončení první fáze přípravy mnohonárodního praporu a všem popřál hodně štěstí při plnění jednotlivých úloh.

Black Bear 2011 začíná. Od všech očekává stoprocentní nasazení dnem i nocí, perfektní komunikaci v angličtině, zvládnutí rozhodovacích procesů, procesů velení a řízení a úspěšné splnění všech zadaných úkolů.


Stručná faktografie:

Název cvičení:

 • BLACK BEAR 2011

Jednotka:

 • Mnohonárodní prapor vojenské policie (NATO MNMPBAT)

Zúčastněné státy:

 • Polsko, Chorvatsko, Česko, Slovensko

Hostitelský stát:

 • Slovensko

Dislokace:

 • Výcvikový prostor vojenského obvodu Lešť

Doba trvání:

 • 12. – 20. září 2011

Počet cvičících:

 • 205

Celkový počet zúčastněných:

 • 400

Cíle cvičení:

 • Komplexně prověřit a vyhodnotit schopnost štábu a jednotek praporu plánovat a provádět stabilizační operace pod vedením NATO.
 • Prověřit mezinárodní spolupráci na taktické úrovni při využívání postupů vojenské policie NATO při provádění stabilizačních operací.
 • Procvičit schopnost provádět postupy vojenské policie NATO

Základní informace o mnohonárodním praporu vojenské policie NATO (NATO MNMPBAT)

Prapor je schopen poskytnout základní operační podporu bojovým jednotkám a veliteli prostřednictvím provádění policejních činností.

Jedná se o mnohonárodní jednotku vojenské policie pod velením NATO, složenou z různých národních vojensko-policejních jednotek. Ty přispívají specifickým a specializovaným rámcem schopností spojených s individuálními pravomocemi, kterými nedisponují žádné jiné druhy sil NATO. O použití těchto schopností a pravomocí rozhoduje velitel Vojenské policie v poli (Force Provost Marshal) tak, aby podporoval plnění úkolů stanovených velitelem (operace).

Mnohonárodní prapor vojenské policie může podporovat velitele na taktickém stupni. Specificky je tato podpora prováděna personálem, který je organizován, vycvičen a vybaven speciálním policejním vybavením. Činnosti jednotky jsou definovány v "Alied Military Police Doctrine / AJP 3.2.3.3 /". Patří mezi ně například podpora mobility, a další činnosti, které jsou prováděny v celém spektru vojenských operací.

K dalším schopnostem praporu patří podílet se na operacích na potlačení nepokojů a operacích na podporu míru, operacích na podporu dodržování práva, operacích pro zajištění bezpečnosti, operacích speciálních jednotek vojenské policie a zajišťovat manipulaci s válečnými zajatci.

V souladu s prováděcí dohodou může prapor plnit tyto základní typy úkolů:

 1.  operace podle čl. 5 Washingtonské smlouvy (kolektivní obrana);
 2.  operace nepodléhající čl. 5 Washingtonské smlouvy - Operace krizového managementu zahrnující:
 •  Operace na podporu míru
 •  Humanitární pomoc.
 •  Pomoc při přírodních katastrofách a kalamitách.
 •  Evakuace civilního obyvatelstva
 •  Vojenská pomoc a podpora civilních struktur

Celkové zpravodajství