Capable Logistician 2013: Zlaté české ruce

Autor: Vladimír Marek

Bojové vozidlo pěchoty uvízlo v hluboké bažině. Motor pohánějící naviják vyprošťovacího tanku zabral na plné obrátky. Lano se na chvíli napnulo a pak se již zapadlé vozidlo začalo posunovat po centimetrech ven. Jednalo se o další z fragmentů aliančního logistického cvičení Capable Logistician, které se již druhý týden koná ve slovenském vojenském výcvikovém prostoru Lešť.

„Zajišťovali jsme tady vyproštění uvízlé techniky. Pro nás se nejedná o nic mimořádného. Pravidelně vyprošťujeme naše tanky T-72 M4CZ. Bojové vozidlo pěchoty je přitom daleko lehčí. Ze všeho nejdříve jsme si prozkoumali místo. Na základě této rekognoskace jsme se rozhodli, že budeme vyprošťovat za přední část vozidla,“ vysvětluje velitel vyprošťovacího tanku T-72 Roman Ferecký. „Bažina, ve které stroj uvízl, byla poměrně hluboká, jen obtížně bychom do ní dopravovali vyprošťovací lano. Z tohoto důvodu jsme s naším tankem zajeli co nejdále. Samovolným puštěním navijáku jsme se pak přesunuli na předem vybrané již pevné místo. Tam jsme zastavili a spustili oporu v podobě radlice, která se zaryla do země. Pak již jsme s pomocí navijáku uvízlou techniku postupně vytahovali. Já osobně jsem jen celou záležitost kontroloval a koordinoval.“

Dalším úkolem, na kterém se český vyprošťovací tank podílel společně s příslušníky německého Bundeswehru, bylo odtažení nepojízdné techniky na laně. Jednalo se o německý tank Leopard 2A4, jehož standardní váha přesahuje padesát tun. Vpředu jel vyprošťovací tank Leopard. Naši vojáci kvůli obtížnému terénu přibrzďovali při jízdě z kopce tažený tank na laně. „Na tomto cvičení je samozřejmě bezpečnost na prvním místě. Z toho důvodu jsme si stanovili rychlost pět kilometrů v hodině. Občas jsme navíc museli zastavit a zkoumat terén. Na první pohled se to možná nezdá, ale podobná přeprava je extrémně nebezpečná. Může dojít například ke sklouznutí a následnému nárazu do vyprošťovacího Leopardu. Může také vypovědět technika a pak je problém rozjetý tank vůbec ubrzdit. Terén byl skutečně obtížný, prudké sjezdy, velké díry. Vyšší rychlost by byla riskantní,“ říká řidič českého vyprošťovacího tanku desátník Martin Dohnálek z Přáslavic.

„Podobné cvičení je pro nás velice zajímavé především proto, že máme v praxi možnost zjistit, čeho jsme vůbec schopni dosáhnout v kooperaci s jinými státy. Přínosné je rovněž zjištění, že se zvládneme navzájem domluvit s řidiči, případně veliteli tanků jiných armád. Jsou tady Němci, Francouzi, Američané, Poláci a další. Všechny nás spojuje společná profese.“

Jak německý, tak i český vyprošťovací tank jsou na tomto cvičení součástí mnohonárodní jednotky velikosti roty, předurčené pro vyprošťování, opravy a odsun techniky, které velí český poručík Robert Batěk ze 142. praporu oprav techniky z Klatov. Jednotka má zhruba sto příslušníků, mezi kterými je zastoupeno čtrnáct národních armád. K dispozici má třicet sedm kusů techniky. Vymysleli jsme si interoperabilní testy, na základě kterých zjišťujeme, jak jsou jednotliví vojáci schopni zacházet s technikou jiné armády. Zatím každý z třiceti sedmi kusů techniky, které máme k dispozici, prošel třemi testy přímo v poli. Naším cílem je zajišťovat rychlé opravy techniky na místě. Po této provizorní opravě je již na rozhodnutí taktického velitele, zda s ní nadále bude pokračovat v činnosti, anebo ji dopraví do nejbližších kamenných opraven, kde dojde k výměně poškozených komponentů. Kromě toho musíme samozřejmě zabezpečovat průběh cvičení. A to ať již se týče oprav, odsunů či vyprošťování techniky. Naši vojáci i zde dokazují, že mají zlaté české ruce,“ usmívá se poručík Batěk.

Společně se svými podřízenými připravil dvě pracoviště, jedno pro pásovou a druhé pro kolovou techniku. „Veškerá tanková technika si vyzkoušela tahání poškozeného tanku Leopard na lanech, případně vytlačení na podvalník. To je záležitost, ke které ne všechny armády byly svolné. My ale, když nefunguje naviják, ji běžně používáme,“ vysvětluje poručík Batěk. „Co se týče kolové techniky, měli jsme zde imitovanou dopravní nehodu. Jednalo se o převrácenou Tatru 148. K havárii jsme vždy přivolali dvě vozidla. Jedno tahalo a druhé tlačilo. Bylo to z proto, že technika měla dál pokračovat v boji, proto jsme si při převracení na kola nemohli dovolit ji poškodit. Hlavním naším problémem tady je samozřejmě jazyk. Nakonec jsme to ale vyřešili poměrně dobře. Sestavili jsme hlášení v číselných kódech. Říci čísla v angličtině umí na tomto cvičení naprostá většina vojáků. Co se týče komunikace mezi mechaniky, žádné problémy se neprojevily. Jsou zde totiž nasazení zkušení odborníci, kteří se domluví i beze slov.“

Cvičení Capable Logistician pokračuje a my vás budeme nadále informovat.