Capable Logistician 2013: Vyškov zažil a zvládl nápor zahraničních jednotek

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Právě v těchto dnech se na Slovensku koná doposud největší realizované mnohonárodní logistické standardizační a interoperabilní polní cvičení s názvem Capable Logistican 2013. Jeho cílem je ověřit použití standardizačních dohod (STANAG) NATO na dosažení interoperability, tedy schopnosti působit společně a poskytovat logistickou podporu v mezinárodních misích.

Do místa cvičení, slovenského vojenského výcvikového prostoru Lešť, se však cvičící se svou technikou musí nějak dostat. Přesun jednotek ozbrojených sil Nizozemska, Belgie a Francie po pozemních komunikacích České republiky zabezpečuje logistický servis Armády ČR - konkrétně ve Staré Boleslavi a v posádce Vyškov. Zde jsou cvičícím poskytovány takové logistické služby jako hromadné doplnění techniky pohonnými hmotami, parkování, ale i ubytování či stravování vojáků.

„Na tranzit těchto jednotek jsme se dlouho připravovali, vytvořili jsme k tomu zvláštní několikačlenný tým,“ říká vedoucí Řídící skupiny a zároveň náčelník Oddělení logistiky Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově podplukovník Robert Bartošík. První prověrku připravenosti jeho lidé zažili v úterý 11. června, kdy do posádky za doprovodu Vojenské policie najely pozdě večer hned dvě kolony techniky, včetně té nadrozměrné.

"Nejprve to byla vozidla Nizozemců a poté Belgičanů. Tedy víc než třicet kusů techniky, kterou jsme prostřednictvím Praporu zabezpečení Vyškov museli zaparkovat, okamžitě doplnit pohonnými hmotami, a nadto co nejrychleji zajistit vojákům ubytování přímo v areálu našich kasáren včetně stravování - počínaje večeří přes snídani a stravu na další cestu. A na tu se vydaly kolony natankované techniky a odpočinutého personálu následující den časně ráno, směr Slovensko.“

Pro vyškovské tím však práce neskončila. Další a poslední kolony, a to nejpočetnější francouzské techniky, jsou očekávány ve Vyškově ve středu 12. června opět v pozdních večerních hodinách. Poskytnuta jim bude stejná logistická podpora. „Jen za tyto dva dny je to pro nás nápor v podobě více než šedesáti kusů techniky a přes sto padesáti příslušníků zahraničních ozbrojených sil. Vše samozřejmě probíhá za běžného provozu, což znamená, že v kasárnách je momentálně přes pět set účastníků nejrůznějších kurzů vyškovské akademie," dokresluje situaci podplukovník Bartošík. K organizaci zabezpečení tranzitu ještě dodává: „Veškeré požadavky zahraničních jednotek, součinnost s řídícím cvičení zahraničních jednotek a samotnou koordinaci všech činností spojených s nájezdem jmenovaných jednotek do vyškovské posádky máme možnost přímo v našich kasárnách operativně řešit také prostřednictvím pověřeného koordinátora, příslušníka nizozemských ozbrojených sil majora J. K. W. Veistra, a dalšími pověřenými osobami. Musím říct, že jsme společnými silami zatím zvládli vše dle našich představ.“

První část logistické podpory jednotkám ozbrojených sil zahraničních států účastnících se cvičení Capable Logistician 2013 budou mít vyškovští čtvrtečním ranním odjezdem francouzských vojáků úspěšně za sebou, ještě je však čeká ta druhá, obdobná, a to ve dnech 23. až 24. června, kdy kasárna Dědice zažijí prakticky stejný nápor ještě jednou - a to při jejich návratu ze Slovenska domů. "Navíc nejde jen o jednotky zahraniční, stejnou podporu poskytujeme v rámci cvičení Capable Logistician také 142. praporu oprav Klatovy," dodává Robert Bartošík s tím, že poznatky, jež během cvičení vyškovští odborníci získají budou zakomponovány do výuky a výcviku logistických odborností pro AČR.


 Capable Logistician 2013 ( 8. - 26. června 2013)

  • Místo konání - vojenský výcvikový prostor Lešť a letecká základna Sliač - SR
  • Řízeno Mnohonárodním centrem pro koordinaci logistiky se sídlem v Praze
  • Zapojeno 35 států z celého světa a 14 organizací z velitelství struktur a sil NATO
  • Účastní se jej 1750 vojáků logistických odborností s 600 ks techniky
  • Za „předchůdce“ cvičení Capable Logistician lze označit cvičení Collective Effort 2004, které se na obdobné bázi avšak v podstatně menším rozsahu uskutečnilo v červnu roku 2004 ve Vojenském výcvikovém prostoru Boletice a na letišti Planá u Českých Budějovic.