Capable Logistician 2013: VVP Lešť se ne náhodou přezdívá Afrika

Autor: Vladimír Marek

Za tímto názvem prý stojí tvar prostoru, který až příliš nápadně připomíná africký kontingent. Tropická vedra posledních dnů přiměla vojáky aliančního logistického cvičení Capable Logistician, že si tento název velice rychle osvojili. Na Lešti je to podle nich v současné době stejné, jako kdyby zajišťovali vojáky nasazené přímo v Africe.

Dnešní den byl alespoň pro nás ve znamení další životně důležité komodity pro nasazení v operacích – pohonných hmot. Pro potřeby cvičení Capable Logistician vznikly ve vojenském výcvikovém prostoru Lešť polní sklady pohonných hmot americké, německé a maďarské armády. Zatímco ten americký se vyznačoval vysokou mobilitou a rychlostí vybudování, německý byl zaměřen na letecké pohonné hmoty a maďarský skladoval naftu pro pozemní techniku.

Německý sklad má kapacitu více než sto padesát tisíc litrů pohonných hmot. „Tento typ polního skladu pohonných hmot standardně používáme v operaci ISAF v Afghánistánu. Moje obsluha tohoto skladu se v této misi již vystřídala třikrát. První stanoviště představuje polní laboratoř, ve které velice operativně kontrolujeme kvalitu přijímaných hmot. Střídají se zde dva technici, kteří prošli šestitýdenní přípravou. Na dalším stanovišti organizujeme vykládku a přečerpání pohonných hmot. Následují mobilní tanky pro samotné skladování a pro skladování pohonných hmot, které z nejrůznějších důvodů nevyhověly předepsaným normám. Posledním stanovištěm je pak výdejna pohonných hmot,“ vysvětluje velitel skladu nadporučík Alessio Fiorentino.

Mezitím přijíždí do skladu česká cisterna umístěná na tatrovce. Nadporučík Fiorentino vysvětluje osádce, že pokud jedou pro naftu, musí do sousedního maďarského skladu. Tomu velí kapitán Gergely Besenyei. „Během cvičení si zde ověřujeme nejen interoperabilitu technických zařízeních používaných v jednotlivých armádách pro skladování pohonných hmot, ale i interoperabilitu vojáků. V současné době jsou u nás na stáži tři američtí vojáci, kteří se seznamují s obsluhou našeho skaldu. S přečerpáváním nafty z různých typů cisteren nemáme žádné problémy. Používáme pružné hadice vybavené evropskými unifikovanými koncovkami. Ty má k dispozici většina armád přítomných na tomto cvičení. Pokud ne, jsme vybaveni celou řadou převodek,“ říká maďarský velitel.

Úkolem obsluh cisteren je rozvoz pohonných hmot jednotlivým jednotkám. V tomto směru není výjimkou ani ta česká, které velí četařka Lenka Antonová. „Zatím jsme zásobovali výhradně francouzské jednotky. Ze všeho nejdříve musí být vystaveny veškeré dokumenty na výdej nafty. S nimi jedeme k jednotce, kterou máme zásobovat pohonnými hmotami. Ta nám je po přečerpání potvrdí. Je zde mnohem více papírování než v Armádě České republiky,“ usmívá se velitelka cisterny.

Cvičení Capable Logistician se od samého začátku účastní i mnohonárodní prapor Vojenské policie, kterému pro letošní rok velí český podplukovník Roman Gottfried. Celkem se do cvičení zapojilo sedmdesát jedna příslušníků mnohonárodního praporu, z toho sedmnáct českých vojenských policistů. Historie tohoto projektu sahá do roku 2002. Tehdy se na pražském summitu NATO Česká republika, Polsko, Slovensko a Chorvatsko dohodly, že přispějí v oblasti nasaditelných sil bojového zabezpečení vytvořením mnohonárodního praporu vojenské policie. K podepsání implementační smlouvy představiteli vojenských policií jednotlivých zemí došlo v červnu 2007. V září loňského roku během cvičení Sharp Lynx 2012 v polském Wedrzynu prošla tato jednotka závěrečnou certifikací a získala plné operační schopnosti. „Během tohoto cvičení jsme byli schopni si prověřit veškeré postupy stanovené v nových doktrínách. Ať již ve vývoji, anebo ve změnách, které v tomto vývoji mohou nastat. Teď mluvím o základních článcích policistů, kteří plní své funkce přímo ve výkonu. Jednalo se především o kontrolu techniky, vozidel, dodržování kázně a pořádku. Tohle všechno jsme si prověřili a zjistili jsme, že to umíme, a že jsme plně funkční,“ dodává velitel mnohonárodního praporu.