CL 2013: Tankování vozidel, ubytování zahraničních vojáků. I o to se starali vojáci ze Staré Boleslavi

Autor: kpt. Ing. Lucie Machorková, tiskový a informační důstojník 26. brigády velení, řízení a průzkumu

Zítra už bude doposud největší realizované mnohonárodní logistické standardizační a interoperabilní polní cvičení Capable Logistician 2013 jen minulostí. Logistickou podporu nejen zahraničním jednotkám poskytovala posádka v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Ozbrojené složky Belgického a Nizozemského království a Francouzské republiky požádaly o zabezpečení podpory hostitelskou zemí (Host Nation Support – dále jen HNS) při tranzitu přes území České republiky. Posádka Brandýs nad Labem – Stará Boleslav byla jednou ze dvou zastávek (druhou byl Vyškov) při přesunu těchto jednotek přes naše území na Slovensko, kde se cvičení Capable Logistician 2013 odehrává. Logistickou podporu poskytla Stará Boleslav v odpoledních hodinách ve dnech 11. až 12. června a ve dnech 24. až 25. června 2013. Jednalo se především o hromadné tankování pohonných hmot a parkování techniky, dále o ubytování a stravování pro takzvaný Movement Support Team složený ze zástupců armád Nizozemska, Belgie a Francie určený ke koordinaci pohybu zahraničních vozidel a osob v posádce.

Na přípravě podpory jednotek zahraničních armád spolupracovalo několik útvarů posádky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a nebyla vůbec jednoduchá. Vojáci například museli vyřešit problém, kde se vozidlům doplní pohonné hmoty. Součástí kolony totiž byla také nadrozměrná vozidla, a pro ně by byl vjezd do parku vojenské techniky a vůbec samotný pohyb po areálu kasáren složitý. Proto kolony zahraniční vojenské techniky najely za doprovodu Vojenské policie z brány přímo na posádkové nástupiště. Zde příslušníci roty zabezpečení Velitelství sil podpory a Movement Support Teamu regulovali jejich pohyb po nástupišti k následnému zaparkování techniky a postupnému doplnění pohonných hmot z přistavené cisterny. Její obsluhu zabezpečili příslušníci 26. brigády velení, řízení a průzkumu. To vše probíhalo pod přísným vedením hlavního koordinátora HNS a správce posádky v jedné osobě praporčíka Miroslava Matěky.

Celkem se na posádkovém nástupišti během prvního dne poskytování logistické podpory při přesunu zahraničních jednotek na cvičení Capable Logistician 2013 vystřídalo 27 kusů techniky Belgičanů a Nizozemců a bylo dotankováno téměř 6 000 litrů paliva. Druhý den se odehrával v podobných číslech jen s tím rozdílem, že se jednalo o francouzská vozidla včetně nadrozměrných. Pro zajímavost – nejdelší nadrozměrná technika měřila 21 metrů. Stejný scénář měla logistická podpora i při zpátečním tranzitu jednotek přes území České republiky ze Slovenska, a která proběhla bez problémů stejně tak jako v první vlně.

V dnešních odpoledních hodinách zabezpečení HNS zahraničním ozbrojeným silám pro posádku Brandýs nad Labem – Stará Boleslav skončilo. „Byla to pro naši posádku cenná zkušenost a celému zabezpečujícímu týmu patří velký dík za hladký průběh akce,“ řekl po odjezdu francouzské kolony správce posádky praporčík Miroslav Matěka.

  • Do cvičení Capable Logistician 2013, které se koná na Slovensku ve vojenském výcvikovém prostoru Lešť a na letecké základně Sliač od 8. června 2013, je zapojeno 1 750 vojáků s 600 kusy vojenské techniky z 35 států z celého světa a 14 organizací z velitelských struktur a sil NATO.