Capable Logistician 2013: Ocenění nejlepších

Autor: por. Ing. Lucie Masaříková, 14. brigáda logistické podpory Pardubice

V úterý 10. září se v posádce Pardubice uskutečnil nástup u příležitosti předání certifikátů účastníkům mezinárodního cvičení Capable Logistician 2013 za přítomnosti ředitele sekce podpory Ministerstva obrany brigádního generála Vladimíra Halenky.

Mnohonárodní logistické polní cvičení Capable Logistician 2013 bylo završeno slavnostním nástupem v Pardubicích, při kterém brigádní generál Vladimír Halenka poděkoval za vzorné plnění úkolů všem zúčastněným. „Dokázali jste zúročit dosavadní schopnosti a dovednosti v mezinárodním měřítku. Jste bohatší o profesní zkušenosti, které můžete předávat dál.“ Nejlepší účastníci tohoto cvičení byli oceněni.

Logistické zabezpečení je velmi důležitým prvkem pro zajištění funkčnosti jednotek v operaci. Cvičení prověřilo činnost logistického uskupení, kterou vyžadují vojenské jednotky.

Mnohonárodní logistické polní cvičení Capable Logistician 2013 se konalo v období od 8. do 26. června 2013 na území Slovenské republiky ve vojenském výcvikovém prostoru Lešť. Zúčastnilo se ho celkem 1 750 vojáků a logistických odborníků s 600 kusy techniky z celkem 35 zemí NATO a partnerských států.

Armádu České republiky reprezentovalo 141 osob a 40 kusů techniky jak na klíčových štábních pozicích, tak i přímo v procvičovaných oblastech.

Foto: Jan Andrejs, 14. brigáda logistické podpory Pardubice