Capable Logistician 2013: Když je voda a munice nad zlato

Autor: Vladimír Marek

V oblasti slovenského vojenského výcvikového prostoru Lešť vypukl požár. Problém byl, že právě v těchto místech byla během aliančního cvičení Capable Logistician 2013 uložena pěchotní a další munice. Hrozilo nejen její zničení, ale případný výbuch představoval nebezpečí i pro okolí. Velení skladu okamžitě přijalo nezbytná opatření, mezi kterými nechybělo ani povolání vrtulníků s vaky na hašení plošných požárů.

V pondělí 17. června pokračovalo na plné obrátky jedno z největší aliančních logistických cvičení posledních dvou desetiletí, jehož zajištění má na starosti Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky sídlící v Praze, nehledě na doslova saharské teploty na středoslovenské Lešti.

Většinu technických prostředků pro skladování a ochranu munice do této oblasti po čtyři sta sedmdesát kilometrů dlouhém přesunu přepravila po vlastní ose kolona nákladních vozidel Tatra s návěsy pod velením náčelníka štábu Základny munice z Týniště nad Orlicí majora Jaroslava Ungera. Ten se pro toto cvičení stal zároveň zástupcem rakouského velitele této funkční oblasti munice. Čeští logistici si prý tak procvičili zároveň přepravu materiálu do oblastí nasazení jednotek.

„Úkolem tohoto pracoviště je prověřit spolupráci mezi různými armádami při příjmu, skladování a výdeji munice. Kromě nás participovali na jeho vybudování a provozu i Slováci, Rakušané a Francouzi. Při přepravě a střežení munice spolupracujeme však i s dalšími národními armádami. Se střežením skladu nám pomáhá Vojenská policie Ozbrojených sil Slovenské republiky, další armády pak přispívají k distribuci munice ať po zemi či vzduchem,“ vysvětluje major Unger. „Manipulace s municí je alespoň podle mých dosavadních zkušeností v jednotlivých armádách stejná. A tak dolaďujeme především vedení dokumentace spojené se skladováním. Každá armáda má v tomto směru určité národní zvyklosti. Naším úkolem je tedy zavést jednotnou evidenci nejen skladování, ale i účtování munice.“

Požár se naštěstí podařilo včas uhasil. Dalším úkolem oblasti skladování munice je zajistit její distribuci prostřednictvím vrtulníků. Na obzoru se objevuje slovenský stroj Mi-17. Pro přepravu munice na blízký heliport se v tomto případě využívá nejen standardní vysokozdvižný vozík, ale i dálkové ovládaný robot, který má k dispozici rakouská armáda. Ten zvyšuje bezpečnost při manipulaci s municí. „Její přeprava v podvěsu pod vrtulníky je poměrně běžná v zahraničních misích. Používá se především v případě, že je potřeba ji dopravit do těžce dostupných oblastí. Upevňování přitom provádí vyškolená osoba. Je potřeba ji umístit doprostřed sítě, aby náklad byl vyvážený. Jeho minimální hmotnost přitom musí být tři sta kilogramů,“ dodává major Unger. „Při skladování munice v poli jsme postupovali podle příručky NATO, která obsahuje veškeré parametry takovýchto skladových prostor. Bylo nezbytné propočítat oblasti ohrožení. Je potřeba vybudovat nejen ochranu celého tohoto prostoru, ale i jednotlivých kontejnerů, ve kterých je uložena munice. Oblast musíme chránit i ze vzduchu, a to nejen proti letectvu, ale i raketovému či minometnému ostřelování, které je rozšířené právě v Afghánistánu. Samotné cvičení je pro nás velice přínosné především z hlediska získávání zkušeností. Nabýváme takto celkový přehled o tom, jak se právě v té naší odbornosti postupuje v jiných armádách.“

Jen o několik kilometrů dál pracuje po velením amerického staršího master seržanta Jasona Elftmanna několik úpraven vody. Pro nasazená vojska připravují jednu z nejdůležitějších logistických komodit. Našim úkolem je čistit a upravovat vodu, kontrolovat její kvalitu, ukládat ji a dodávat jednotkám. To zajišťují americké, německé a francouzské kontingenty. Nizozemští vojáci jsou se svými úpravnami v záloze pro případ, že by něco selhalo. Vodu čerpáme ze zdejší nádrže, poté prochází čističkou. Pak je opět testována. Armádní odborníci garantují, že je pitná a nemůže způsobit žádná rizika. O kvalitě naší práce svědčí skutečnost, že všemi testy jsme prošli hned napoprvé,“ říká master seržant Elftmann. „Nehledě na to, že zatím nebyla přijata žádná úsporná opatření a námi upravená voda se používá kromě běžné konzumace i na praní a sprchování, jsme ji schopni zabezpečit až pro pět tisíc vojáků.“

Určitou zajímavostí tohoto pracoviště bylo představení aliančního projektu Smart Energy. Zařízení, které zatím bylo vyrobeno pouze v prototypech, je schopné vyrobit vodu segregováním vlhkosti ze vzduchu. Jako energetický zdroj přitom používá mobilní solární panely.

Cvičení Capable Logistician pokračuje i v dalších dnech. O jeho průběhu vás budeme i nadále informovat.