Bývalý velitel 4. brigády rychlého nasazení se loučil se svými vojáky

Autor: kapitán Petr Fiala

U příležitosti zahájení jarního cvičení 4. brigády rychlého nasazení ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště se s vojáky brigády v doprovodu velitele pozemních sil generála Kalety rozloučil velitel společných sil generálmajor Hynek Blaško.

Jako přivítání si vojáci pro svého bývalého velitele připravili konvoj tří Landroverů – Kajman a jednoho kolového bojového vozidla pěchoty Pandur s kompletně vyzbrojenou osádkou. Při přesunu k nastoupeným jednotkám brigády zaujal generál Blaško místo velitele vozu a po krátkém seznámení se zalafetovanou zbraní kolona vyrazila směrem na Sedlec. Zde již stála nastoupena celá 4. brigáda rychlého nasazení včetně jednotek vyčleňovaných pro 4. brigádní úkolové uskupení.

Po hlášení a přehlídce nastoupených jednotek zahájil velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Miroslav Hlaváč brigádní cvičení s krycím názvem „Thunder Strike“.

Zahájené velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk, s bojovou střelbou bude na VVP Hradiště probíhat nepřetržitě následujících 12 dní. Jedná se o cvičení dvojstupňové (účast nejen velení brigády, ale i jejích podřízených praporů), jednostranné (bez reálné imitace protivníka) a kombinované (účast pozemních i leteckých sil).

Hlavní cíle celého jarního cvičení 4. brigády rychlého nasazení jsou na základě operačního rozkazu velitele 4. brigádního úkolového uskupení provést zplánování operace Thunder Strike, a to všemi prapory, splnit cíle a úkoly naplánované tematické kontroly velitele společných sil a zrevidovat stálé operační postupy, kterými se 4. brn při vedení bojové činnosti řídí včetně zapracování nových prvků. Dílčí cíle následně cvičícím vojákům ukládají sladit činnost jednotek 4. brigády rychlého nasazení na úrovni četa a rota spolu s provedením bojových střeleb.

Jarní cvičení 4. brigády rychlého nasazení probíhá v kontextu plánované přípravy pro dosažení plných operačních schopností, na jejichž počáteční stupeň se 4. brigáda rychlého nasazení certifikovala při velkém cvičení v roce 2006.

Na závěr nástupu cvičících jednotek velitel brigády plukovník Hlaváč poděkoval generálu Blaškovi za jeho službu, přízeň a podporu 4. brigádě rychlého nasazení a popřál mu do budoucna pevné zdraví a mnoho úspěchů v další práci.

Po oficiálním rozloučení před nastoupenými jednotkami pokračovalo rozloučení s generálem Blaškem neformálním setkáním za účasti hlavních funkcionářů brigády a praporů. Při tomto krátkém posezení generál Blaško vzpomínal na svou pětiletou službu ve funkci velitele 4. brigády rychlého nasazení a na pořádný kus cesty, kterou brigáda od té doby ve vycvičenosti urazila. Vzpomněl především událost z roku 1996, kdy s tehdejším velitelem 4. výsadkové roty 43. výsadkového mechanizovaného praporu v Chrudimi, dnešním plukovníkem Petrem Procházkou, vystavěl první zcela profesionální jednotku.

Nastal čas odletu a čestná kolona kajmanů a pandurů vyrazila zpět k odletové ploše.

Pane generále díky za vše!

Foto: rotmistr Michal Beran