Brazilci ocenili zkušenosti Čechů v oblasti krizového řízení

Autor: kapitánka Vlastimila Cyprisová, 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany

Minulý týden zavítala do České republiky na pětidenní pracovní návštěvu delegace ozbrojených sil Brazílie. Cílem návštěvy bylo seznámit delegaci se systémem ochrany proti zbraním hromadného ničení a krizového řízení v ČR. V pátek 8. června zavítal plukovník Roberto S. F. Filho s doprovodem k 314. centru výstrahy zbraní hromadného ničení do Hostivic-Břve.

Sérii brífinků zahájil náčelník chemického vojska plukovník Karel Huleja, který vysvětlil působnost a organizační strukturu chemického vojska naší armády, systém ochrany v případě použití či úniku radioaktivních, chemických, biologických nebo průmyslových toxických látek a úkoly krizového managementu.

Velitel 314. centra podplukovník Vladimír Mašek objasnil zaměření centra, které odborně řídí systém monitorování radiační, chemické a biologické situace, radiačního, chemického a biologického průzkumu v rámci celé armády a působí ve prospěch Celostátní radiační monitorovací sítě.

Major Navrátil seznámil delegaci s možnostmi a strukturou liberecké 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany a zkušenostmi jejích příslušníků se zabezpečením významných mezinárodních akcí. Zkušenosti vojáků při spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému a součinnost s orgány státní správy vyzdvihl plukovník Filho: „Velice oceňuji způsob nasazení příslušníků vaší armády v rámci Integrovaného záchranného systému a způsob součinnosti mezi jednotlivými složkami. Jako velmi přínosné hodnotím všestranné využití těchto schopností ve prospěch státní správy během krizového řízení.“

V závěru seznámil major Malina návštěvu se systémem řízení a přípravy personálu v laboratořích a spoluprací vojenských laboratorních pracovišť s krajskými hygienickými stanicemi. Delegace měla také možnost prohlédnout si vybavení chemické a radiometrické laboratoře.

V rámci návštěvy v České republice zavítala brazilská delegace také do těchonínského Centra biologické ochrany, jež slouží ke komplexnímu zabezpečení biologické ochrany a je jedním ze středisek Ústředního vojenského zdravotního ústavu, a k Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.