Brány Centra biologické ochrany se otevřely aktivní záloze

Autor: kapitánka Lada Ferkálová

V sobotu 26. listopadu proběhl za účasti hlavních funkcionářů Centra biologické ochrany (CBO) Těchonín Den otevřených dveří pro zájemce o vstup do aktivní zálohy Agentury vojenského zdravotnictví (AZ AVZdr). Tuto jedinečnou příležitost využilo přibližně šest desítek zájemců z řad lékařského i nelékařského personálu.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zájemce o službu v aktivní záloze tohoto specializovaného zdravotnického zařízení Armády České republiky neodradil čas ani vzdálenost a již v brzkých ranních hodinách se začali sjíždět do Těchonína v Orlických horách. CBO představuje vrcholný článek komplexního systému biologické ochrany AČR a do jeho útrob není možné se běžně dostat.

Průvodcem celým dnem se stal kapitán Tomáš Gröger, který plní funkci styčného důstojníka či koordinátora pro zájemce o službu v aktivní záloze AVZdr. Strukturu, úkol a záměr činnosti AZ představil ředitel Centra biologické ochrany podplukovník Michal Kroča. O náplních cvičení a vzájemné spolupráci záloh s příslušníky AVZdr informoval podplukovník Zbyněk Valenta.

Dotazy se týkaly nejen služby, ale i odborné problematiky

Po teoretické části následovala prohlídka této unikátní nemocnice. Prohlídku prostor jednotky intenzivní péče, lůžkové části, ale také speciálních laboratoří či nesmírně složitého technického zázemí, stejně tak jako prohlídku mobilních prvků systému biologické ochrany AČR provázela nekonečná řada dotazů. Ty se týkaly nejenom specifik služby v aktivní záloze AVZdr, ale také odborné problematiky z oblasti biologické ochrany.

Aktivní záloha Agentury vojenského zdravotnictví, konkrétně Centra biologické ochrany, bude nesmírně specifickým prvkem aktivní zálohy jako takové. Na zájemce o službu jsou kladeny velmi vysoké odborné požadavky. Jedná se například o lékařský personál a nelékařský zdravotnický personál určený pro oddělení zabezpečení příjmu nízkoprahových nákaz, oddělení dočasné hospitalizace či oddělení intenzivní péče. Jsou zde místa také pro laboranty pracovišť biochemické, hematologické a mikrobiologické diagnostiky či farmaceuty, ale také třeba řidiče či kuchaře.

Také oni projdou základním vojenským výcvikem určeným pro zájemce o službu v jednotkách AZ, na rozdíl od ostatních však budou mít tento vševojskový výcvik zkrácený a naopak budou se intenzivně věnovat odbornému výcviku přímo s příslušníky Agentury vojenského zdravotnictví.

O službu je zájem

Jak potvrdil kapitán Gröger, i přes velmi specifické odborné požadavky je zájem o službu v aktivní záloze AVZdr překvapivě vysoký. Bezpochyby k tomu přispívá dlouhodobě dobrá pověst vojenských zdravotníků. Zájemci o službu v AZ se navíc rekrutují napříč generacemi, takže se zde setkali jak čerství absolventi, tak i uznávaní odborníci v oboru. I z tohoto důvodu se brány Centra biologické ochrany Těchonín otevřou zájemcům o službu i v příštím roce. Více informací najdete na http://www.aztechonin.army.cz/