BOSky nejsou žádné „huráááá“

Autor: Petr Fiala, kaplan 4.brn

Po dvanácti dnech končí velitelsko – štábní cvičení 4.brigády rychlého nasazení s krycím názvem „Thunder Strike“ pod vedením velitele brigády plukovníka Miroslava Hlaváče.

Jestliže první týden byla pozornost upřena více na plánovací procesy vedoucí k vydání a objasňování bojového rozkazu, proběhl týden druhý ve znamení komplexního výcviku jednotek pod taktickým námětem se zaměřením na bojové střelby (BOSky) družstev, čet a rotních úkolových uskupení.

Každé bojové střelby družstev, čet a rot, při kterých se vojáci s ostrou municí pohybují v terénu a plní bojové úkoly začínají plánem. Za onou půlhodinou či hodinou akce leží hodiny a dny plánování, kdy musí velitel do sebemenších drobností promyslet, například jaký manévr chce procvičit, jak zapojit každého z desítek vojáků skupiny či jak zajistit co největší bezpečnost lidí při samotném provedení bojových střeleb. Sebemenší věc, jakou je kupříkladu vybitá baterie u vysílačky, může celou akci narušit či úplně zhatit. Plně připraveni prováděli tedy vojáci praporů 4. brigády rychlého nasazení bojové střelby rotního úkolového uskupení, kdy mechanizovaná rota za podpory minometů a zasazených odstřelovačů provedla útok do prostoru nepřítele. Po obsazení prostoru vojáci dále prováděli vytlačování nepřítele.

Zatímco mechanizované roty útočily, prováděli příslušníci čety 43.výsadkového praporu přepad objektu v prostoru nepřítele. Při akci se dbalo hlavně na velitelskou činnost, přesnost střelby, maskování a využití momentu překvapení. "Vše bylo měřeno časem, aby se jednotka stihla stáhnout dříve než nepřítel zareaguje," zmínil vrchní praporčík brigády praporčík Miloš Prášil. Vojáci bojové střelby prováděli nejen ve dne, ale také v noci.

Jak v závěru cvičení 4. brigády rychlého nasazení při vyhodnocení zmínil plukovník Hlaváč, cíle se podařilo splnit a jednotky brigády odvedly na cestě k plánovanému dosažení plných operačních schopností kus práce. Cvičení ve VVP Hradiště sice končí, ale výcvik vojáků pokračuje každý další den ve vlastních posádkách. Je totiž potřeba stále znovu do týmů zacvičovat nové příslušníky armády. Na výsledky tohoto cvičení naváže v září další, ve kterém už bojovou činnost 41. mechanizovaného praporu a 43. výsadkového praporu nepovedou jednotlivé roty, ale rovnou celé prapory.