Boje na Středním východě, u Dunkerque a o Duklu připomnělo setkání na ministerstvu obrany

Autor: Viktor Meca

V hlavním sále Ministerstva obrany se dnes konalo tradiční setkání zástupců resortu obrany s válečnými veterány a vojenskou veřejností, tentokrát u příležitosti 76. výročí bojů na Středním východě a 74. výročí bojů u Dunkerque a o Duklu.

Setkání se za resort obrany účastnil ředitel sekce podpory MO generálmajor Jaromír Zůna, slovenský velvyslanec Peter Weiss, senátor Petr Holeček, náměstkyně primátorky hlavního města Prahy Eva Kislingerová, představitelé Československé obce legionářské a dalších občanských spolků.

„Naše dnešní setkání je příležitostí, abychom si připomněli památku všech, kteří za druhé světové války bojovali za svobodu své vlasti a přinesli ji oběť nejvyšší – vlastní životy. Jejich statečné činy se staly odkazem pro další a další generace, které v nich nachází morální poselství. Věrnost vojenské přísaze, smysl pro povinnost a odpovědnost a především vlastenectví. To rozhodně nejsou prázdné pojmy, ale stále platné mravní hodnoty, které se staly základem jednání každého profesionálního vojáka v novodobě Armádě České republiky,“ vyzdvihl ve svém projevu generálmajor Jaromír Zůna.

Jednotliví řečníci se pak podrobně věnovali všem třem vojenským vystoupením československých jednotek. Nejprve v říjnu 1941 dostali českoslovenští vojáci na Středním východě rozkaz k přesunu do Tobruku, kde se poté podíleli na obraně tohoto přístavu. 7. října 1944 zahájili vojáci Československé samostatné brigády společně s francouzskými a britskými jednotkami obléhání přístavu Dunkerque, ve kterém až do konce války udrželi v obklíčení početně silné jednotky Wehrmachtu. 8. září 1944 byla zahájena Karpatsko-dukelská operace, která měla pomoci Slovenskému národnímu povstání. V ní hrál významnou úlohu 1. československý armádní sbor v SSSR.

„To, co jsme si vyposlechli, bylo předpokladem, že Československá republika vyšla z druhé světové války – s výjimkou Zakarpatské Ukrajiny - v těch stejných hranicích svého teritoria. Kdybychom Češi a Slováci jenom čekali, že nás osvobodí, možná by nás rozparcelovali. Proto ta úcta k příslušníkům protinacistického, protifašistického odboje, ať už západního či východního, souvisí s úctou k naší československé státnosti. A proto je součástí našich tradicí, nyní už českých a slovenských, ale společných tradicí,“ řekl při připomínce těchto třech akcí československých jednotek velvyslanec Slovenské republiky v České republice Peter Weiss.