Bilaterální jednání k rozvoji schopností v oblasti elektronického boje

Autor: plukovník Ladislav Joukl

Od 18. do 19. července 2012 se za řízení ředitele odboru vojskového průzkumu a elektronického boje (EB) MO pplukovníka gšt. Ladislava Joukla uskutečnilo u 53. brigády průzkumu a elektronického boje v Opavě plánované bilaterální jednání s delegací odboru spravodajstva a EB Ozbrojených sil Slovenské republiky, kterou vedl náčelník odboru plukovník Štefan Kovács.

Jednání se také účastnil plukovník gět Július Kováčik, náčelník zpravodajského odboru Velitelství společných sil.

Na základě závěrů z návštěvy MO Slovenské republiky v Čechách a úkolů vydaných 1. zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR generálmajorem Miroslavem Žižkou bylo jednání zaměřeno na vydefinování možné spolupráce v oblasti implementace a rozvoje systému ISR a EB v obou armádách.

Na zahajovacím brífingu zástupce velitele 53. brigády průzkumu a elektronického boje pplukovník Pavel Andráško seznámil příslušníky slovenské delegace s úkoly, zaměřením a určením brigády a podřízených praporů. Navazující prezentace byly zaměřeny na rozvoj systému Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) v AČR, dosažené výsledky a záměr jeho dalšího budování. Poté následovala praktická ukázka nejmodernější zavedené techniky EB, která úspěšně podporuje každodenní činnost našich jednotek v operaci ISAF.

V další části jednání byly diskutovány zkušenosti z působení prvku ISR v rámci 8. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar v operaci ISAF, problémy obou armád ve výcviku specialistů málopočetných odborností a hlavně možnosti vzájemné spolupráce ve výcviku malých modulárních jednotek ISR pro společné působení v budoucích operacích.

V závěru úspěšného bilaterálního jednání, které proběhlo ve velmi vstřícné atmosféře, byly zpracovány návrhy možné spolupráce ve výcviku specialistů, při rozvoji a dosahování požadovaných schopností v oblasti ISR a EB.