Jindřichohradečtí výsadkáři by bez pomoci útvaru nepatřili mezi nejlepší kluby

Autor: Miroslav Šindelář

Ve středu 6. prosince se v kasárnách Jana Žižky v Jindřichově Hradci sešlo 64 výsadkových veteránů a jejich příznivců, aby v závěru letošního roku bilancovali svou činnost v uplynulém roce a řekli si o tom, co je čeká v roce 2018.

Bez pomoci útvaru bychom nepatřili mezi nejlepší výsadkové kluby, říká podplukovník Petr Čejka

Pravidelného výročního jednání se účastnila také celá řada hostů nejen ze spřátelených klubů výsadkových veteránů z Prostějova a Tábora. Velení útvaru, při kterém klub výsadkových veteránů v Jindřichově Hradci působí, zastupoval téměř stálý host jednání - zástupce velitele 44. lehkého motorizovaného praporu major Přemysl Tuček.

„V minulém roce se spolupráce s naším 44. lehkým motorizovaným praporem úspěšně rozvíjela. Jeho velitel, kterého jsme přijali za čestného člena, ale také ostatní příslušníci praporu, nám vycházeli vstříc. Zvláště nás potěšilo pozvání na slavnostní nástup věnovaný rozloučení s jednotkou odcházející plnit úkoly mise v Afghánistánu. Pozvání jsme rádi přijali a našim vojákům zapůjčili polní vlajku našeho klubu na dobu trvání mise,“ řekl předseda klubu jindřichohradeckých výsadkářů podplukovník Petr Čejka.

Ze zprávy o činnosti klubu lze vyčíst, že se výboru klubu v letošním roce podařilo připravit a realizovat 46 akcí. Jejich skladba byla velmi pestrá, což je výsledek sedmileté práce. Členové se aktivně účastní sportovních soutěží, společenských setkání a dávají o sobě vědět i ve veřejném životě, například při pietních aktech pořádaných Jindřichovým Hradcem.

Tři nejlepší akce

Nejúspěšnější byly celkem tři akce. První byla přednáška vojenského historika a ředitele odboru pro válečné veterány plukovníka gšt. Eduarda Stehlíka k problematice atentátu na říšského zastupitele Reinharda Hendricha. O přednášku byl tak velký zájem, že se do místního sálu ani nevešli všichni zájemci.

Neméně zdařilou byla účast na pietním shromáždění v Praze v Resslově ulici na místě statečného boje sedmi parašutistů a třetí pak byla organizace a provedení XV. ročníku mezinárodní střelecké soutěže O putovní pohár Svazu důstojníků a praporčíků AČR.

„Na průběhu akce jsme se podíleli s naším praporem. Dokázali jsme si, že při dodržení základních postupů a správném rozvržení úkolů, jsme schopni zorganizovat stejnou soutěž ve větším rozsahu a daleko lépe,“ uvedl podplukovník Petr Čejka.