Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Benefit MEDEVACu by neměl převyšovat riziko transportu pacienta

Benefit MEDEVACu by neměl převyšovat riziko transportu pacienta

17.9.2014 • Takto definoval ředitel Agentury vojenského zdravotnictví brigádní generál Božetěch Jurenka jednu z podmínek přepravy kriticky nemocného pacienta v úvodní přednášce konference Aspekty práce pomáhajících profesí. „Roli samozřejmě vždy hrají zdravotnická péče ve válečných podmínkách i plán následné léčby nemocného,“ doplnil generál Jurenka.

V rámci mezinárodního kongresu, který se uskutečnil v pondělí 16. září v Praze, vystoupila desítka vojenských lékařů a dalších specialistů. Jeho pořadatelem byla Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

„Tato konference je vlastně vyvrcholením spolupráce mezi Armádou České republiky a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVÚT, protože řada odborníků - vojenských lékařů na fakultě přednáší,“ řekl k účasti zástupců armády na konferenci proděkan fakulty Jiří Halaška. „Šedesát procent vystoupení se týká krizového zdravotnického managementu armády, zahraničních operací, jejich zdravotnického a psychologického zabezpečení, tedy složitých situací, se kterými se armáda setkává, ale civilní studenti je neznají,“ dodává proděkan.

Zkušenosti s přepravou raněných z Ukrajiny

O vzdušných zdravotnických odsunech realizovaných Armádou České republiky hovořil plukovník Michal Mareček, náčelník Centra letecké záchranné služby AČR. V přednášce o přepravě raněných z Ukrajiny tak navázal na svého kolegu plukovníka Pavla Kupku, primáře oddělení Emergency z Ústřední vojenské nemocnice, která se jako jedna z pražských nemocnic také podílela na jejich léčbě. „Ostrý nácvik plného nasazení letounu CASA či zkušenost s dálkovými transporty vnímám jako pozitivum celé humanitární akce,“ uvedl ve svém vystoupení.

Náčelník Odboru operační psychologie podplukovník Marek Nový popsal posluchačům specifika nasazení vojenských psychologů při mimořádných událostech, jako byla například podpora a péče o pozůstalé vojáků padlých v Afghánistánu. „Psychologové doprovázeli jednotlivé rodinné příslušníky a poskytovali jim psychologickou pomoc v jejich těžké situaci,“ vysvětlil práci psychologů v armádě jejich náčelník.

Na konferenci vystoupili vedle příslušníků zdravotnické služby také specialisté z Agentury vojenského zdravotnictví (Vojenského zdravotního ústavu, polní nemocnice, veterinární služby AČR), Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a Agentury logistiky. Jejich účast na konferenci velmi pozitivně hodnotil profesor Jozef Rosina, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVÚT: „Musím konstatovat, že přednášky vojáků jsou jak po stránce formální, tak po stránce prezentace připraveny výborně. Mnohé skutečnosti jsou zajímavé nejen pro studenty - účastníky konference, ale často překvapují i nás učitele.“

Průměrné hodnocení (2 hlasů): 3, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
 • Mezinárodní konferenci otevřel přednáškou na téma Mezikontinentální polní MEDEVAC kriticky nemocného ředitel Agentury vojenského zdravotnictví brig. gen. Božetěch Jurenka
Mezinárodní konferenci otevřel přednáškou na téma Mezikontinentální polní MEDEVAC kriticky nemocného ředitel Agentury vojenského zdravotnictví brig. gen. Božetěch Jurenka Mezinárodní konferenci otevřel…
 • Ředitel Agentury logistiky brig.gen. Jatomír Zůna připomněl posluchačům 15 let členství České republiky v NATO a okolnosti podpisu Washingtonské smlouvy v roce 1999 Ředitel Agentury logistiky brig.gen. Jatomír Zůna připomněl posluchačům 15 let členství České republiky v NATO a okolnosti podpisu Washingtonské smlouvy v roce 1999 Ředitel Agentury logistiky…
 • Náčelník Odboru operační psychologie pplk. Marek Nový přiblížil účastníkům 	konference vojenskou psychologickou službu a nasazení jejích psychologů při 	mimořádných 	událostech Náčelník Odboru operační psychologie pplk. Marek Nový přiblížil účastníkům konference vojenskou psychologickou službu a nasazení jejích psychologů při mimořádných událostech Náčelník Odboru operační…
 • Členem vědeckého výboru konference je také proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVÚT Jiří Halaška Členem vědeckého výboru konference je také proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVÚT Jiří Halaška Členem vědeckého výboru…
 • Konferenci společně zahájili prof. Jozef Rosina, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVÚT (vpravo) a doc. Martin Dlouhý, radní hlavního města Prahy pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení Konferenci společně zahájili prof. Jozef Rosina, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVÚT (vpravo) a doc. Martin Dlouhý, radní hlavního města Prahy pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení Konferenci společně zahájili…
 • Zástupci Armády České republiky, kteří přednášeli na konferenci s názvem Aspekty práce pomáhajících profesí Zástupci Armády České republiky, kteří přednášeli na konferenci s názvem Aspekty práce pomáhajících profesí Zástupci Armády České…
 • Účastníci konference Účastníci konference Účastníci konference
 • Hlavní veterinární lékař plk. Jaromír Vopršal s ředitelem Agentury vojenského zdravotnictví brig. gen. Božetěchem Jurenkou Hlavní veterinární lékař plk. Jaromír Vopršal s ředitelem Agentury vojenského zdravotnictví brig. gen. Božetěchem Jurenkou Hlavní veterinární lékař plk.…
 • O armádním MEDEVACu raněných z Ukrajiny hovořil plk. Michal Mareček, náčelník Centra letecké záchranné služby AČR O armádním MEDEVACu raněných z Ukrajiny hovořil plk. Michal Mareček, náčelník Centra letecké záchranné služby AČR O armádním MEDEVACu raněných z…
 • Tématiku MASCAL prezentovala hlavní sestra Agentury vojenského zdravotnictví majorka Hana Kaďousková Tématiku MASCAL prezentovala hlavní sestra Agentury vojenského zdravotnictví majorka Hana Kaďousková Tématiku MASCAL prezentovala…
 • Systém biologické ochrany v AČR představil plk. prof. Jan Österreicher, ředitel Vojenského zdravotnického ústavu Systém biologické ochrany v AČR představil plk. prof. Jan Österreicher, ředitel Vojenského zdravotnického ústavu Systém biologické ochrany v AČR…
 • Plk. Pavel Kupka, primář oddělení Emergency Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha hovořil o průběhu a úskalích nemocniční péče, kterou poskytla v rámci humanitární pomoci Česká republika Ukrajině Plk. Pavel Kupka, primář oddělení Emergency Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha hovořil o průběhu a úskalích nemocniční péče, kterou poskytla v rámci humanitární pomoci Česká republika Ukrajině Plk. Pavel Kupka, primář…

Autor: majorka Jolana Fedorková