Benefit MEDEVACu by neměl převyšovat riziko transportu pacienta

Autor: majorka Jolana Fedorková

Takto definoval ředitel Agentury vojenského zdravotnictví brigádní generál Božetěch Jurenka jednu z podmínek přepravy kriticky nemocného pacienta v úvodní přednášce konference Aspekty práce pomáhajících profesí. „Roli samozřejmě vždy hrají zdravotnická péče ve válečných podmínkách i plán následné léčby nemocného,“ doplnil generál Jurenka.

V rámci mezinárodního kongresu, který se uskutečnil v pondělí 16. září v Praze, vystoupila desítka vojenských lékařů a dalších specialistů. Jeho pořadatelem byla Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

„Tato konference je vlastně vyvrcholením spolupráce mezi Armádou České republiky a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVÚT, protože řada odborníků - vojenských lékařů na fakultě přednáší,“ řekl k účasti zástupců armády na konferenci proděkan fakulty Jiří Halaška. „Šedesát procent vystoupení se týká krizového zdravotnického managementu armády, zahraničních operací, jejich zdravotnického a psychologického zabezpečení, tedy složitých situací, se kterými se armáda setkává, ale civilní studenti je neznají,“ dodává proděkan.

Zkušenosti s přepravou raněných z Ukrajiny

O vzdušných zdravotnických odsunech realizovaných Armádou České republiky hovořil plukovník Michal Mareček, náčelník Centra letecké záchranné služby AČR. V přednášce o přepravě raněných z Ukrajiny tak navázal na svého kolegu plukovníka Pavla Kupku, primáře oddělení Emergency z Ústřední vojenské nemocnice, která se jako jedna z pražských nemocnic také podílela na jejich léčbě. „Ostrý nácvik plného nasazení letounu CASA či zkušenost s dálkovými transporty vnímám jako pozitivum celé humanitární akce,“ uvedl ve svém vystoupení.

Náčelník Odboru operační psychologie podplukovník Marek Nový popsal posluchačům specifika nasazení vojenských psychologů při mimořádných událostech, jako byla například podpora a péče o pozůstalé vojáků padlých v Afghánistánu. „Psychologové doprovázeli jednotlivé rodinné příslušníky a poskytovali jim psychologickou pomoc v jejich těžké situaci,“ vysvětlil práci psychologů v armádě jejich náčelník.

Na konferenci vystoupili vedle příslušníků zdravotnické služby také specialisté z Agentury vojenského zdravotnictví (Vojenského zdravotního ústavu, polní nemocnice, veterinární služby AČR), Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a Agentury logistiky. Jejich účast na konferenci velmi pozitivně hodnotil profesor Jozef Rosina, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVÚT: „Musím konstatovat, že přednášky vojáků jsou jak po stránce formální, tak po stránce prezentace připraveny výborně. Mnohé skutečnosti jsou zajímavé nejen pro studenty - účastníky konference, ale často překvapují i nás učitele.“