Armádní zdravotníci absolvovali unikátní zdokonalovací kurz

Autor: npor. Radek Hampl

Instruktoři z armádních výukových center CLS (Combat Life Saver) se na konci května zúčastnili workshopu s cílem zdokonalit tyto vojenské zdravotníky v postupech při neodkladných, život zachraňujících úkonech poskytovaných v přednemocniční neodkladné péči.

Workshop se uskutečnil pod záštitou Výukového, tréninkového a edukačního centra (VTEC) pro výuku urgentní medicíny a medicíny katastrof v Ústavu normální anatomie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Kurz byl určen pouze pro deset vybraných vojenských instruktorů, kteří se během tří dnů zdokonalovali ve znalostech anatomie, jež tvoří spolu s fyziologií podstatu správného poskytování přednemocniční neodkladné péče. Poté si v praxi procvičili urgentní výkony aplikované v rámci poskytování první pomoci a seznámili se se základními principy a souvislostmi střelných poranění. V neposlední řadě se zabývali problematikou fyzické zátěže a možného zneužití zakázaných látek u trénovaných jedinců.

Výjimečnost workshopu podtrhla i možnost výuky klinické medicíny pomocí unikátních modelů z Anatomicko-klinického plastinačního centra lékařské fakulty a účasti na demonstrativní pitvě v Ústavu soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc. Neocenitelné poznatky a praktické rady účastníkům workshopu přinesl také odborný výklad lékařů Oddělení urgentního příjmu FN .

„Dlouhodobá intenzivní odborná spolupráce se zmiňovanými partnery je pro vojáky nesmírně přínosná,“ uvedl jeden z účastníků školení nadrotmistr Dušan Cigánik ze 71. mechanizovaného praporu v Hranicích. „Díky ochotě, vstřícnosti a všestranné pomoci odborníků partnerské sítě VTEC vojáci získávají nejen nezbytné znalosti, ale především možnost praktických nácviků život zachraňujících úkonů.“