Armádní letoun přepravil ECMO tým za vážně nemocným dítětem do Bratislavy

Autor: kpt. Mgr. Zuzana Špačková

Ve středu 15. listopadu armáda přepravila specializovaný lékařský ECMO tým i s unikátním vybavením za ohroženým dítětem do slovenské Bratislavy. Při této příležitosti s osmičlenným ECMO týmem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze poprvé startoval transportní letoun CASA C-295M. Z kbelské ranveje odletěl dvacet minut po sedmnácté hodině. S novorozencem na palubě letadlo přistálo zpět ve Kbelích ve 23 hodin.

Mimotělní membránová oxygenace (ECMO) je metoda, která slouží ke kontrolované výměně plynů mimo organismus po nezbytně nutnou dobu, pokud tuto funkci nemohou vykonávat plíce. Touto výměnou plynů je míněno okysličování krve a odstraňování oxidu uhličitého. Používá se v případě, kdy selže klasická plicní ventilace.

„Pacienti léčení pomocí ECMO patří do skupiny, u které se šance na přežití bez této terapie vyjadřují v jednotkách procent. Přežití novorozenců při zásahu těchto týmů je přitom více než 75 procent,“ uvedl vedoucí jednotky intenzivní péče Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha Václav Vobruba.

U pacientky byli za hodinu

„Slovenští kolegové se na nás obrátili, neboť již neměli jiné možnosti záchrany života tříměsíčního novorozeněte. Dítě jsme v průběhu třicetiminutové operace napojili na ECMO podporu a posléze přepravili ve speciálním inkubátoru zpět do Prahy, kde zůstane připojeno na přístroji a pod naším dohledem zhruba týden. Cesta do Bratislavy trvala letounem CASA hodinu. Bez letecké podpory bychom jen těžko mohli život malé pacientky zachránit,“ dodal lékař.

Za indikaci a průběh ECMO podpory u všech pacientů je zodpovědný ECMO tým. Tvoří ho většinou 7 osob - dětský intenzivista (lékař pracující v oblasti intenzivní péče), kardiovaskulární chirurg, perfuzionista (má na starosti mimotělní oběh), instrumentářka a sestry specialistky. „Jde o úzkou skupinu specialistů, kteří vykonávají svou profesi a navíc jsou součástí ECMO týmu. Někdy je to nesmírně náročné, neboť jde o nenadálé zásahy, transport se připravuje během několika desítek minut. Zrovna dnes měl jeden z mých kolegů mimo zásah s ECMO týmem dvě náročné a plánované operace srdce,“ vysvětlil Václav Vobruba.

Přeprava ECMO týmu prostřednictvím armády není nic neobvyklého. Podobný systém využívá například Švédsko nebo Německo. U nás tato spolupráce začala teprve nedávno. V únoru 2016 podepsali ministři zdravotnictví a obrany memorandum právě o poskytnutí vojenské letecké podpory pro přepravu ECMO týmu. Do té doby byli lékaři odsouzeni na pozemní transport.


Zajištění leteckého transportu Armádou České republiky pro ECMO tým Všeobecné fakultní nemocnice v praxi umožňuje zkrátit na minimum dobu, než se dítě kriticky ohrožené na životě dočká zachraňující péče. Doposud k tomuto účelu Armáda poskytovala vrtulníky Mi-17 z pražské letecké základny. Jednalo se o vnitrostátní přepravu do vzdálenějších míst republiky, jako jsou Ostrava, Olomouc, Zlín a Brno.