Armádní letoun CASA přepravil ECMO tým za kriticky nemocným dítětem do Ostravy

Autor: Tisková a informační důstojnice kpt. Zuzana Špačková

Ve středu 10. ledna armáda přepravila specializovaný lékařský ECMO tým i s unikátním vybavením za ohroženým dítětem do Ostravy. Armáda letos poprvé zprostředkovala rychlou přepravu šestičlenného ECMO týmu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze transportním letounem CASA C-295M, který odstartoval z letiště Praha Kbely ve 13.40 hodin a s dětskou pacientkou na palubě přistál zpět ve Kbelích v 19.00 hodin.

Armádní letoun CASA přepravil ECMO tým za kriticky nemocným dítětem do Ostravy

„Byli jsme požádaní o zavedení mimotělní membránové oxygenace (ECMO) u pětiměsíčního těžce hypoxického dítěte v ostravské nemocnici, které bylo v kritickém stavu. Proto jsme požádali armádu o letecký transport, který je bezesporu šetrnější a hlavně daleko rychlejší, což dítěti výrazně zvyšuje šance na přežití. Navíc letadlo umožňuje lékařům a dalším specialistům větší prostor manipulace kolem dítěte a zařízení, na které je dítě po operačním zavedení ECMO napojeno,“ uvedl kardiovaskulární chirurg Tomáš Grus z II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Praha.

Dítě bylo ve stavu dechové nedostatečnosti, selhávalo po stránce okysličování a mělo problémy s krevním oběhem. Současný konzervativní způsob léčby, to znamená plicní ventilace a maximální farmakologická podpora, přestával být dostatečný. Příčinou stavu byla akutně vzniklá respirační choroba. „Takzvaná prediktivní mortalita, to znamená předpoklad úmrtí, je u dětí bez zavedení ECMO devadesát až sto procent. Přežití novorozenců při zásahu těchto týmů je více než 75 %,“ uvedl vedoucí jednotky intenzivní péče Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. LF UK Praha Václav Vobruba.

ECMO tým využívají i ve Švédsku a Německu

Zajištění leteckého transportu Armádou České republiky pro ECMO tým Všeobecné fakultní nemocnice v praxi umožňuje zkrátit na minimum dobu, než se dítě kriticky ohrožené na životě dočká zachraňující péče. Přeprava ECMO týmu prostřednictvím armády není nic neobvyklého. Podobný systém využívá například Švédsko nebo Německo. U nás tato spolupráce začala počátkem února 2016, kdy ministři zdravotnictví a obrany podepsali memorandum o poskytnutí vojenské letecké podpory pro přepravu ECMO týmu. Do té doby byl lékařům k dispozici pouze pozemní transport.

Doposud k tomuto účelu Armáda poskytovala vrtulníky Mi-17 z pražské letecké základny. Jednalo se o vnitrostátní přepravu do vzdálenějších míst republiky, jako jsou Ostrava, Olomouc, Zlín a Brno. V loňském roce poprvé přepravoval ECMO tým letoun CASA, kdy přepravoval tříměsíční holčičku ze Slovenska.


  • Mimotělní membránová oxygenace (ECMO) je metoda, která slouží ke kontrolované výměně plynů mimo organismus po nezbytně nutnou dobu, pokud tuto funkci nemohou vykonávat plíce. Touto výměnou plynů je míněno okysličování krve a odstraňování CO2. Používá se v případě, kdy selže klasická plicní ventilace.
  • ECMO není léčebná metoda, ale umožňuje vyřešit kritické období, kdy plíce v důsledku například infekčního onemocnění nejsou schopné organizmus okysličovat. Překlenuje období, než zabere antibiotická léčba, kdy se plicní tkáň zlepší natolik, že je opět schopna provádět oxygenaci organizmu na běžné umělé plicní ventilaci. Tento časový úsek, než dojde k reparaci plicní tkáně, trvá řádově několik dnů. Kardiovaskulární chirurg poté ukončuje ECMO podporu vyjmutím speciálních kanyl přístroje, které jsou zavedeny z cév na krku až do srdce dítěte. Dítě je opět převedeno na běžnou umělou plicní ventilaci.
  • Za indikaci a průběh ECMO podpory u všech pacientů je zodpovědný ECMO tým. Tvoří ho většinou 7 osob, konkrétně dětský intenzivista, kardiovaskulární chirurg, kardiolog, perfuzionista (má na starosti mimotělní oběh), instrumentářka a sestry specialistky. Jejich práce je velmi náročná, neboť jde o nenadálé zásahy a transport se připravuje během několika desítek minut. „Je to týmová spolupráce pediatrické, kardiochirurgické a kardiologické kliniky, včetně celé řady odborníků. Díky významné podpoře nemocnice a armády se daří zachraňovat čím dál více dětí, které by dříve nepřežily,“ dodal Tomáš Grus.

Zachraňují životy

Autor: kpt. Zuzana Špačková

Nahrává se přehrávač videa ...