Armádní generál Josef Bečvář si prohlédl oddělení Vojenské nemocnice Olomouc

Autor: majorka Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Vojenskou nemocnici Olomouc navštívil v sobotu 27. ledna náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář. Prohlédl si její prostory, vybraná oddělení a seznámil se s hlavními úkoly. Generála Bečváře přivítal ředitel nemocnice plukovník gšt. Martin Svoboda.

Generál Bečvář navštívil Vojenskou nemocnici Olomouc

Vojenská nemocnice zajišťuje širokou škálu zdravotních služeb. Plukovník gšt. Svoboda generálu Bečvářovi představil některá oddělení: interní, neurologické, otorinolaryngologické (ušní, nosní, krční), dále jednotku intenzivní péče interního oddělení a také ho informoval o provozu nedávno otevřené následné intenzivní péče zaměřené na dětské pacienty.

Kromě toho, že je nemocnice resortní, je připravena poskytovat služby i jiným uniformovaným složkám, jako je Policie České republiky, Celní správa, Hasičský záchranný sbor a jiné. Součástí nemocnice je Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - Středisko komplexní péče o veterány. Generál Bečvář se živě zajímal o toto zařízení, které zabezpečuje jak zdravotní, tak i sociální péči o veterány 2. světové války a jejich manželky a novodobé veterány.

„Velice oceňuji péči o válečné a novodobé veterány, kterou LDN nabízí. Každý z nás se může dostat do situace, kdy nám zdravotní stav a sociální poměry nedovolí postarat se sami o sebe. Pokud se nám nedostává pomoci od našich blízkých, a to i z objektivních důvodů, že nám nemohou zajistit adekvátní podmínky, jsou služby podobných zřízení řešením. Našich veteránů si nesmírně vážíme, a proto se o ně musíme postarat i po skončení jejich aktivní služby,“ řekl generál Bečvář.

Akce k oslavám 100. výročí vzniku Československa

„Naše sociální služba zajišťuje péči dlouhodobějšího charakteru, poskytujeme ubytování a stravu, pomáháme při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů péče o sebe,“ poznamenal plukovník gšt. Svoboda.

Převážná část nemocnice je umístěna v objektech Klášterního Hradiska. V roce 1995 ho vyhlásila vláda České republiky Národní kulturní památkou. Možnost prohlídky nádherného barokního komplexu, který je ve vyhrazené dny přístupný veřejnosti, využil při této příležitosti i generál Bečvář. Prohlédl si Slavnostní sál, knihovnu, Tereziánský pokoj s archeologickou expozicí a bývalou pracovnu Josefa Dobrovského.

V závěru návštěvy se generál Bečvář seznámil s připravovanými akcemi nemocnice pořádanými k oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu a také chystanými novinkami k propagaci aktivit pro veterány a k podpoře náboru do armády formou instalací videoprojekcí v čekárnách pacientů.