Armáda převzala střežení vnějšího perimetru muničního areálu ve Vrběticích

Autor: plk. Mgr. Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

V pondělí 15. prosince zahájilo na 180 vojáků z jednotek 7. mechanizované brigády střežení muničního areálu ve Vrběticích. Vojáci ze 73. tankového praporu z Přáslavic, které doplnili příslušníci ze 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic, zaujímali od rána stanovená postavení. Další téměř dvě desítky vojáků tvoří příslušníci řídícího centra a logistického zázemí. V areálu muničního skladu tak od dnešního dne působí téměř 200 vojáků.

„Máme připravené potřebné zázemí jak pro vojáky, tak pro příslušníky všech zasahujících složek IZS. Rovněž je dobudované místo velení. Svého zástupce budeme mít také ve společném centru řízení, kde jsou zastoupeny všechny složky,“ informoval zástupce náčelníka Generálního štábu – ředitel Společného operačního centra generálmajor Jiří Baloun, který zodpovídá za nasazení vojáků, přítomné členy Výboru pro obranu Parlamentu ČR, konkrétně jeho předsedu Davida Kádnera a místopředsedu Bohuslava Chalupu, kteří sledovali aktuální situaci ve Vrběticích.

„Ochrana vnějšího perimetru je od dnešního dne v gesci armády České republiky,“ konstatoval zástupce velitele zásahu plukovník Jindřich Kučera. Vojáci v pondělí postupně převzali střežení areálu muničního skladu od Policie ČR. Podle plukovníka Kučery bude mít Policie ČR v prostoru již jen cca 50 policistů. „Budeme zde mít dvě zásahové jednotky a dvě mobilní hlídky, které budou operovat z Haluzic a Vrbětic,“ dodal plukovník Kučera.

 „Střežení vnějšího perimetru budou vojáci zajišťovat jak z pevných stanovišť, tak mobilními hlídkami. Využívat budou také průzkumné a pozorovací systémy vozidel Iveco a Pandur, které mají k dispozici. Vojenská policie má od prvopočátku v prostoru rozvinutý systém ostrahy a monitorování,“ dodal generál Baloun.

„Po příjezdu na místo proběhlo poučení vojáků příslušníky Policie České republiky. Vojáci byli rozděleni do dvou skupin. Jedna zůstala ve Vrběticích a druhá je v Haluzicích,“ konstatoval plukovník Gazda, náčelník štábu 7. mechanizované brigády, jejíž vojáci zde plní úkoly.  „Odtud budou ve stanovených intervalech zaváděni na jednotlivá stanoviště,“ dodal. 

Vláda schválila nasazení vojáků k posílení činnosti Policie ČR do poloviny příštího roku.