Armáda jednala se zástupci Červeného kříže

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností

V pátek 15. prosince se v odpoledních hodinách uskutečnilo na Generálním štábu Armády České republiky pracovní jednání zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – inspektora AČR generálmajora Jaroslava Kociána a vybraných představitelů právní služby AČR se zástupci Mezinárodního výboru červeného kříže v čele s Thomasem Laurentem Hallierem a prezidentem Českého červeného kříže Markem Juklem.

Záběr ze společného jednání

Záběr ze společného jednání

V úvodu jednání generál Kocián poděkoval zástupcům Červeného kříže za dlouhodobou spolupráci při pořádání seminářů a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na mezinárodní humanitární právo a právo ozbrojeného konfliktu. Poté generál Kocián hosty seznámil se strukturou Armády České republiky, jejími úkoly a působením našich vojáků v zahraničních operacích.

Další diskuze byla zaměřena již především na roli právní služby AČR a možnosti vzájemné spolupráce. Jedním z diskutovaných témat tak bylo i připravované cvičení právní služby AČR – „EXERCISE JUS IN BELLO 2018“, které je plánováno na říjen příštího roku se zaměřením na situace, jež mohou nastat v zahraničních operacích. Kromě příslušníků Armády České republiky se tohoto cvičení budou účastnit i zástupci akademické obce a také pozorovatelé Červeného kříže.