Přes 510 vojáků nadále pomáhá s odstraňováním následků povodní

Autor: plk. Mgr. Jana Růžičková, Generální štáb AČR

Aktualizováno: V středu 19. června 2013 stále pomáhá s odstraňováním následků povodní přes 510 vojáků se 114 kusy techniky.

  • Článek je průběžně aktualizován

V Ústeckém kraji je nadále nasazeno 224 vojáků. Z tohoto počtu celkem 56 působí ve prospěch Policie ČR.

Včera byla ukončena činnost základny humanitární pomoci v Záhořanech. Dnes vojáci skončili také práce ve Štětí, Počeplicích a Litoměřicích a vrátili se zpět do posádek.

Zbývajících 168 vojáků působí nadále v Lovosicích, Ústí nad Labem, Děčíně, Roudnici nad Labem, Křešicích a na Děčínsku v Horním Žlebu pokračuje v likvidaci následků povodní 44 vojáků roty Aktivní zálohy, kteří byli na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. června 2013 povoláni k výjimečnému cvičení k odstraňování následků povodní ve svém kraji.

Ve Středočeském kraji působí 220 vojáků. Z tohoto počtu je celkem 57 vojáků vyčleněno ve prospěch Policie ČR. Zbývajících 163 vojáků pokračuje v likvidaci následků povodní ve Vojkovicích, Štěchovicích, Veltrusech, Dědibabech, v obcích Bukol, Došníky, Kly, Hořín, Husinci-Řeži a Všestudech. Nově bylo dnes nasazeno 12 vojáků do Zdib, kde budou likvidovat v prostoru cyklostezky uhynulé ryby a odstraňovat polomy.

V Praze je nadále nasazeno 70 vojáků, kteří uklízejí v Tróji, Bubenči, na Zbraslavi, a v Dubči.

17. června 2013: V pondělí 17. června stále pomáhá s odstraňováním následků povodní přes 580 vojáků se 124 kusy techniky.

V Ústeckém kraji je nasazeno 314 vojáků. Z tohoto počtu celkem 56 osob působí ve prospěch Policie ČR v Litoměřicích, Štětí a Roudnici nad Labem.

Zbývajících 258 vojáků působí ve Štětí, Počeplicích, Lovosicích, Ústí nad Labem, Děčíně, Záhořanech, Roudnici nad Labem, Povrlech, Litoměřicích a Křešicích. Ne Děčínsku v Horním Žlebu působí 44 vojáků roty Aktivní zálohy, kteří byli na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. června 2013 povoláni k výjimečnému cvičení k odstraňování následků povodní ve svém kraji.

Ve Středočeském kraji působí nadále 189 vojáků. Z tohoto počtu je celkem 57 vojáků vyčleněno ve prospěch Policie ČR. Zbývajících 132 vojáků likviduje následky povodní ve Vojkovicích, Štěchovicích, Veltrusech, Dědibabech, v obcích Bukol, Došníky, Kly, Hořín, Veltrusy a Všestudy.

V Praze je nadále nasazeno 80 vojáků, kteří uklízejí v Tróji, Holešovicích, Husinci-Řeži, na Zbraslavi, v Dubči. Na Císařském ostrově ženisté ukončili práce již v sobotu 15. června.

14. června 2013: V pátek 14. června 2013 pomáhá s odstraňováním následků povodní na 680 vojáků se 122 kusy techniky.

Skupina čtyř vojáků ze 151. ženijního praporu z Bechyně provádí dnes rekognoskaci prostoru Mlýnského rybníka v Říčanech u Prahy, kde voda poškodila hráz rybníka, aby zde podle podmínek mohla být nasazena odpovídající technika. Je zde nutné propojit retenční jámu s výpustním zařízením. Dnes ukončilo činnost 30 vojáků v Kralupech nad Vltavou a Chvatěrubech, kde působili od 11. června.

V sobotu 15. června dle rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. června 2013 budou povoláni k odstraňování následků povodní vojáci z roty aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem. Od neděle budou pomáhat s likvidačními pracemi v oblasti Děčínska.

Počet vojáků vyčleněných ve prospěch Policie ČR dnes klesl z původních 220 na 147. Celkem 56 vojáků ze 102. průzkumného praporu z Prostějova působí v Ústeckém kraji v Litoměřicích, Štětí a Roudnici nad Labem. V Praze je nasazeno 34 vojáků ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic a zbývajících 57 vojáků ze 73. tankového praporu z Přáslavic je nasazeno ve Středočeském kraji v Mělníku, Mnichovicích, Kolíně, Nymburku a v Praze –západ.

V Praze likviduje následky povodní přes 110 vojáků. Na 40 vojáků s těžkou ženijní technikou ze 152. ženijního praporu a samostatné záchranné roty z Rakovníka již přehradilo plavební kanál na Císařském ostrově v Praze a zasypává koryto, které rozdělilo ostrov na dvě části. V Praze-Tróji je nasazeno 20 vojáků ze 4. brigády rychlého nasazení. V Praze 7 v areálech tenisových klubů Sparty Praha a Tatranu zabezpečuje úklidové práce 11 vojáků ze 43. výsadkového praporu z Chrudimi. Dalších 9 vojáků této jednotky se přesunulo na Císařský ostrov. V Husinci-Řeži u Prahy pokračuje v pracích 10 vojáků ze 151. ženijního praporu z Bechyně s potřebnou technikou. Dalších 22 vojáků Hradní stráže je v Lahovicích.

V Ústeckém kraji je nasazeno přes 350 vojáků, na likvidaci následků povodní přes 300 vojáků a ve prospěch PČR dalších 56. Celkem 20 vojáků pokračuje v úklidových pracích ve Štětí a Počeplicích, 25 v Lovosicích, 115 v Ústí nad Labem, 45 v Děčíně, 42 v Křešicích, 13 v Záhořanech, 9 v Roudnici nad Labem, 22 v obci Povrly a 10 v Litoměřicích.

Ve Středočeském kraji působí celkem 167 vojáků, 110 z nich odstraňuje následky povodní a dalších 57 působí ve prospěch PČR. Z tohoto počtu nadále 15 vojáků ve Vojkovicích a 24 ve Štěchovicích. Ve Vrbně a Hoříně pokračuje v činnosti 42 vojáků Hradní stráže.

Pro potřeby IZS je AČR připravena na základě rozhodnutí vlády celkově nasadit do 2 000 vojáků na odstraňování následků povodní.

Čtvrtek 13. června 2013: Ve čtvrtek 13. června 2013 pomáhá s odstraňováním následků povodní 813 vojáků se 134 kusy techniky.

Do pražské Troji dnes zamířilo dalších 15 vojáků z Posádkového velitelství Praha a připojilo se k 20 vojákům ze 43. výsadkového praporu z Chrudimi. Do Husince-Řeže u Prahy se dnes vydalo 10 vojáků ze 151. ženijního praporu z Bechyně s potřebnou technikou, kteří zde budou odklízet naplaveniny.

Další vojáci jsou nasazeni v Křešicích, Litoměřicích, Kralupech nad Vltavou, Chvatěrubech, v obci Povrly, v Ústí nad Labem, Lovosicích, Štětí, Počeplicích, Štěchovicích, Vojkovicích, Záhořanech, v Děčíně a v Praze.

V Praze od úterý provádí 50 vojáků z 13. dělostřelecké brigády z Jinců demontáž protipovodňových zábran.

Na 40 vojáků s těžkou ženijní technikou ze 152. ženijního praporu a samostatné záchranné roty z Rakovníka již přehradilo plavební kanál na Císařském ostrově v Praze a zahájí práce na korytě, které ho rozdělilo na dvě části.

V Lužci nad Vltavou, Hoříně, v pražských Lahovicích a Lahovičkách pokračuje v likvidačních pracech přes 60 vojáků z Hradní stráže.

Ve prospěch Policie ČR bylo vyčleněno celkem 220 vojáků z 25. protiletadlové brigády ze Strakonic a jednotek 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce a Chrudimi. Z tohoto počtu celkem 120 vojáků působí v Praze, dalších 50 v Mělníku a 50 v Litoměřicích.

Pro potřeby IZS je AČR připravena na základě rozhodnutí vlády celkově nasadit do 2 000 vojáků na odstraňování následků povodní.

12. června 2013: Ve středu 12. června 2013 pomáhá s odstraňováním následků povodní přes 780 vojáků se 126 kusy techniky.

Do Křešic dnes zamířilo 40 vojáků, 30 vojáků ze 14. brigády logistické podpory z Pardubic a 10 vojáků z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Jejich úkolem budou likvidační práce. Do Litoměřic na Písečný ostrov bylo dnes nasazeno k odstraňování následků povodní 10 vojáků ze 14. brigády logistické podpory z Pardubic. V pražských Holešovicích zahájilo činnost dalších 20 vojáků ze 43. výsadkového praporu z Chrudimi. V Praze od včerejšího večera provádí 50 vojáků z 13. dělostřelecké brigády z Jinců demontáž protipovodňových zábran.

Na 40 vojáků s těžkou ženijní technikou ze 152. ženijního praporu a samostatné záchranné roty z Rakovníka již přehradilo plavební kanál na Císařském ostrově v Praze a zahájí práce na korytě, které ho rozdělilo na dvě části.

V Kralupech nad Vltavou a Chvatěrubech pokračuje v činnosti 30 vojáků ze 41. mechanizovaného praporu ze Žatce. Dalších 20 vojáků ze 14. brigády logistické podpory z Pardubic pracuje v obci Povrly a 9 vojáků ze 152. ženijního praporu z Rakovníka v Roudnici nad Labem. V Ústí nad Labem pokračuje 113 vojáků z liberecké 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany. Dalších 25 vojáků z Liberce pomáhá s odklízením v Lovosicích, 20 ve Štětí a Počeplicích a 45 v Děčíně. V Lužci nad Vltavou a Hoříně pokračuje v likvidačních pracích 43 vojáků z Hradní stráže.

V pražských Lahovicích a Lahovičkách pokračuje v práci 22 vojáků Hradní stráže. V pražské Tróji působí 20 vojáků ze 43. výsadkového praporu z Chrudimi. Ve Štěchovicích pokračuje 23 vojáků lehkého ženijního odřadu ze 152. ženijního praporu z Rakovníka s potřebnou technikou v likvidačních pracích a v opravách komunikace.

V prostoru obce Vojkovice u Kralup nad Vltavou pokračuje 15 vojáků ze samostatné záchranné roty 15. ženijní brigády z Rakovníka s potřebnou technikou a čerpadly v odčerpávání vody a ve vyklízení zatopených domů a budov.

Na základě požadavku HZS vybudovali v sobotu vojáci z olomoucké záchranné roty a 153. ženijního praporu v Záhořanech na Litoměřicku základnu humanitární pomoci pro 150 osob.

Ve prospěch Policie ČR bylo vyčleněno celkem 220 vojáků z 25. protiletadlové brigády ze Strakonic a jednotek 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce a Chrudimi. Z tohoto počtu celkem 120 vojáků působí v Praze, dalších 50 v Mělníku a 50 v Litoměřicích.

Pro potřeby IZS je AČR připravena na základě rozhodnutí vlády celkově nasadit do 2 000 vojáků na odstraňování následků povodní.

11. června 2013: V úterý 11. června pomáhá s odstraňováním následků povodní již téměř 700 vojáků se 101 kusy techniky.

Do Kralup nad Vltavou a Chvatěrub dnes vyrazilo 30 vojáků ze 41. mechanizovaného praporu ze Žatce. Dalších 20 vojáků ze 14. brigády logistické podpory z Pardubic zamířilo do obce Povrly a 9 vojáků ze 152. ženijního praporu z Rakovníka do Roudnice nad Labem. Ke stovce vojáků v Ústí nad Labem se přidá dnes dalších 20. Do Lužce nad Vltavou a Hořína se dnes přesune 40 vojáků z Hradní stráže. Do Tróji bylo nasazeno dalších 10 vojáků ze 43. výsadkového praporu z Chrudimi, jejich počet zde tak stoupl na 20.

V Ústí nad Labem pokračuje 100 vojáků z liberecké 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany. Dalších 25 vojáků z Liberce pomáhá s odklízením v Lovosicích a 45 v Děčíně.

Na 40 vojáků s těžkou ženijní technikou ze 152. ženijního praporu a samostatné záchranné roty z Rakovníka pokračuje v zahrazování kanálu na Císařském ostrově v Praze. Na ostrově, kde stojí Ústřední čistírna odpadních vod, vytvořila rozvodněná řeka koryto, které ho rozdělilo na dvě části. Napříč ostrovem nyní proudí kanálem voda. Nejdříve musí být zatarasen plavební kanál, který je mezi Císařským ostrovem a Stromovkou. Následně ženisté zavezou koryto kameny, aby se nemohlo dále rozšiřovat a ohrožovat čističku.

V pražských Lahovicích a Lahovičkách pokračuje v práci 22 vojáků Hradní stráže. Na Zbraslavi působí 20 vojáků z Posádkového velitelství Praha.

Ve Štěchovicích pokračuje 23 vojáků lehkého ženijního odřadu ze 152. ženijního praporu z Rakovníka s potřebnou technikou v likvidačních pracích a v opravách komunikace. Ve Štětí likviduje následky povodně 20 vojáků z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce.

V prostoru obce Vojkovice u Kralup nad Vltavou pokračuje 15 vojáků ze samostatné záchranné roty 15. ženijní brigády z Rakovníka s potřebnou technikou a čerpadly v odčerpávání vody a ve vyklízení zatopených domů a budov.

Na základě požadavku HZS vybudovali v sobotu vojáci z olomoucké záchranné roty a 153. ženijního praporu v Záhořanech na Litoměřicku základnu humanitární pomoci pro 150 osob.

Ve prospěch Policie ČR bylo v pátek a sobotu vyčleněno celkem 220 vojáků z 25. protiletadlové brigády ze Strakonic a jednotek 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce a Chrudimi. Z tohoto počtu celkem 120 vojáků pokračuje v činnosti v Praze, dalších 50 v Mělníku a 50 v Litoměřicích.

Pro potřeby IZS je AČR připravena na základě rozhodnutí vlády celkově nasadit do 2 000 vojáků na odstraňování následků povodní.

10. června 2013: Dalších 220 příslušníků AČR se s potřebnou technikou připojilo k vojákům, kteří pomáhají při odstraňování následků povodní. Celkově je nasazeno více jak 600 vojáků.

Do Ústí nad Labem dnes zamířilo 100 vojáků z liberecké 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany. Dalších 25 vojáků z Liberce zahájilo činnost v Lovosicích a 45 v Děčíně. Do pražské Tróji vyjelo 10 vojáků ze 43. výsadkového praporu z Chrudimi. Na 40 vojáků s těžkou ženijní technikou ze 152. ženijního praporu z Rakovníka je dnes po provedení rekognoskace připraveno zahájit práce na Císařském ostrově v Praze.

V pražských Lahovicích a Lahovičkách pokračuje v práci 64 vojáků Hradní stráže. Na Zbraslavi působí 20 vojáků z Posádkového velitelství Praha.

Ve Štěchovicích pokračuje 23 vojáků lehkého ženijního odřadu ze 152. ženijního praporu z Rakovníka s potřebnou technikou v likvidační pracích a v opravách komunikace. Ve Štětí likviduje následky povodně 20 vojáků z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Pomáhají vyklízet budovy, provádějí dezinfekci těchto prostorů, čistí příjezdové cesty a odčerpávají vodu.

V prostoru obce Vojkovice u Kralup nad Vltavou pokračuje 15 vojáků ze samostatné záchranné roty 15. ženijní brigády z Rakovníka s potřebnou technikou a čerpadly v odčerpávání vody a ve vyklízení zatopených domů a budov.

Na základě požadavku HZS vybudovali v sobotu vojáci z olomoucké záchranné roty a 153. ženijního praporu v Záhořanech na Litoměřicku základnu humanitární pomoci pro 150 osob. Celkem je zde nasazeno 24 vojáků se 17 kusy techniky.

Ve prospěch Policie ČR bylo v pátek a sobotu vyčleněno celkem 220 vojáků z 25. protiletadlové brigády ze Strakonic a jednotek 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce a Chrudimi. Z tohoto počtu celkem 120 vojáků pokračuje v činnosti v Praze, dalších 50 v Mělníku a 50 v Litoměřicích.

Pro potřeby IZS je AČR připravena na základě rozhodnutí vlády celkově nasadit do 2000 vojáků na odstraňování následků povodní.

9. června 2013: V neděli 9. června se dalších 43 příslušníků AČR s potřebnou technikou připojilo k 346 vojákům, kteří pomáhají při odstraňování následků povodní.

Do prostoru Štěchovic zamířilo dnes 23 vojáků lehkého ženijního odřadu ze 152. ženijního praporu z Rakovníka s potřebnou technikou. Budou zde zabezpečovat likvidační práce a opravu komunikace. Do obce Štětí dnes vyrazilo likvidovat následky povodně 20 vojáků z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Celkový počet vojáků plnících úkoly při odstraňování následků povodní dnes stoupl na 389.

V pražských Lahovicích a Lahovičkách pokračuje v práci 64 vojáků Hradní stráže. Na Zbraslavi působí 20 vojáků z Posádkového velitelství Praha.

V prostoru obce Vojkovice u Kralup nad Vltavou pokračuje 15 vojáků ze samostatné záchranné roty 15. ženijní brigády z Rakovníka s potřebnou technikou a čerpadly v odčerpávání vody a ve vyklízení zatopených domů a budov.

Na základě požadavku HZS vybudovali v sobotu vojáci z olomoucké záchranné roty a 153. ženijního praporu v Záhořanech na Litoměřicku základnu humanitární pomoci pro 150 osob. Celkem je zde nasazeno 24 vojáků se 17 ks techniky.

Ve prospěch Policie ČR bylo v pátek a sobotu vyčleněno celkem 220 vojáků z 25. protiletadlové brigády ze Strakonic a jednotek 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce a Chrudimi. Z tohoto počtu celkem 120 vojáků působí v Praze, dalších 50 v Mělníku a 50 v Litoměřicích.

Dalších 300 vojáků je podle požadavků připraveno po poklesu vody k nasazení do Ústeckého kraje - do Ústí nad Labem, Děčína, Lovosic, Roudnice nad Labem, Křešic, Hřenska a dalších míst.

Pro potřeby IZS je AČR připravena na základě rozhodnutí vlády celkově nasadit do 2 000 vojáků na odstraňování následků povodní.

8. června 2013: AČR postupně na základě požadavků zvyšuje počty nasazených vojáků na odstraňování následků povodní. V současné době plní stanovené úkoly více jak 340 vojáků.

Ve prospěch Policie ČR bylo v sobotu 8.června vyčleněno dalších 160 vojáků z jednotek 4. brigády rychlého nasazení z Žatce a Chrudimi. Z tohoto počtu celkem 60 vojáků 4.brn posílilo v Praze 60 vojáků 25. protiletadlové brigády ze Strakonic, kteří zde působí již od pátku. Dalších 50 vojáků zamířilo do Mělníka a 50 do Litoměřic.

Na základě požadavku HZS zahájí dnes v odpoledních hodinách v Záhořanech na Litoměřicku 24 vojáků z olomoucké záchranné roty a 153. ženijního praporu s potřebnou technikou (17ks) výstavbu humanitární základny pro 150 osob. Základnu bude tvořit 15 stanů, z nichž 9 bude poskytovat ubytování, dva možnost osprchování a dva budou sloužit jako jídelna.

V pražských Lahovicích a Lahovičkách pokračuje 64 vojáků Hradní stráže v likvidaci následků povodní. Na Zbraslav dnes zamířilo i 20 vojáků z Posádkového velitelství Praha. V prostoru obce Vojkovice u Kralup nad Vltavou pokračuje 15 vojáků ze samostatné záchranné roty 15. ženijní brigády z Rakovníka s potřebnou technikou a čerpadly v odčerpávání vody a ve vyklízení zatopených domů a budov.

Dalších 300 vojáků je připraveno podle požadavků a po poklesu vody k nasazení do Ústeckého kraje - do Ústí nad Labem, Děčína, Lovosic, Roudnice nad Labem, Štětí a Hřenska.

V pátek provedli vojáci ze 152. ženijního praporu z Rakovníka rekognoskaci prostoru ve Štěchovicích, aby mohly být určeny potřebné prostředky a speciální technika k likvidaci následků povodně. Do této lokality bude vyslán v neděli lehký ženijní odřad v počtu 23 osob s potřebnou speciální technikou.

Pro potřeby IZS je AČR připravena na základě rozhodnutí vlády celkově nasadit do 2 000 vojáků na odstraňování následků povodní.

7. června 2013: Šestnáct vojáků ze samostatné záchranné roty 15. ženijní brigády z Rakovníka pokračuje s potřebnou technikou a čerpadly v odčerpávání vody a ve vyklízení zatopených domů a budov v prostoru obce Vojkovice u Kralup nad Vltavou.

Dalších 60 vojáků z 25. protiletadlové brigády ze Strakonic bylo od dnešního dne vyčleněno ve prospěch Policie ČR na území hlavního města Prahy.

Do Prahy-Lahoviček zamířilo 64 vojáků Hradní stráže k odstraňování následků povodní. V sobotu 8. června je doplní v tomto prostoru 20 vojáků z Posádkového velitelství Praha.

Dalších 300 vojáků je připraveno podle požadavků a po poklesu vody k nasazení do Ústeckého kraje - do Ústí nad Labem, Děčína, Lovosic, Litoměřic a Hřenska.

Na žádost Generálního ředitelství HZS budou dnes vojáci ze 152. ženijního praporu realizovat přepravu humanitární pomoci z Rakovníka do obce Tismice u Českého Brodu. Provedou také rekognoskaci prostoru v městysi Štěchovice, aby mohly být určeny potřebné prostředky a speciální technika k likvidaci následků povodně.

Pro potřeby IZS je AČR připravena na základě rozhodnutí vlády celkově nasadit do 2 000 vojáků na odstraňování následků povodní.

4. června 2013: Na území hlavního města Prahy je v úterý 4. června nadále nasazeno 300 vojáků ze 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce a Chrudimi.

Vojáci přes noc zasahovali a stavěli zátarasy například u nemocnice Na Františku, na nábřeží Ludvíka Svobody, u železničního mostu na Smíchově, u Libeňského mostu, u komplexu Prague Marine či v Praze 7 na Přístavní hraně a dalších lokalitách. Dvacítka vojáků z Posádkového velitelství Praha působila v Radotíně, kde v ranních hodinách ukončili činnost. V současné době (dopoledne) pracuje čtyřícítka vojáků ve Stromovce, plní pytle s pískem v místech, kde prosakuje voda. Zbývající část vojáků je připravena v pohotovosti k okamžitému výjezdu v kasárnách. Probíhá také jejich střídání. Pro potřeby obyvatel z obce Mlékojedy, kteří byli evakuovaní, poskytla armáda vojenskou ubytovnu v Litoměřicích.

V odpoledních hodinách bylo k odstraňování naplavenin nasazeno 20 vojáků 151. ženijního praporu z Bechyně do obce Bechyně- Zářečí.

3. června 2013: Na základě rozhodnutí předsedy vlády bylo již nasazeno na území hlavního města Prahy 300 vojáků 4. brigády rychlého nasazení z Žatce a Chrudimi, kteří podle požadavků IZS pomáhají při stavbě protipovodňových zátarasů. Dalších 60 vojáků ze 42. mechanizovaného praporu v Táboře, kteří byli v neděli nasazeni v Českých Budějovicích, ukončilo ve večerních hodinách činnost a vrátilo se zpět do posádky.

Dnes v ranních hodinách zasahoval vojenský vrtulník W-3A Sokol v Lahovicích odkud zachraňoval jednu osobu, která byla následně transportována do Vinohradské nemocnice.

Pro potřeby IZS je AČR připravena celkově nasadit do 2 000 vojáků na případné odstraňování následků povodní. Pro případ potřeby jsou také v pohotovosti dvě samostatné záchranné roty z Rakovníka a Olomouce a další prostředky ženijní brigády. Dále jsme snížili dobu pohotovosti u součástí AČR, které by v případě potřeby byly připraveny pro evakuaci a humanitární pomoc obyvatelstvu, k případnému vybudování nouzového ubytování a dále k zabezpečení sjízdnosti cest a pro terénní a zemní práce. V případě okamžité potřeby jsou v pohotovosti další vrtulníky AČR.