Armáda dokáže rychle přepravit raněné

Autor: Martin Koller

Současná globalizace činnosti armád, včetně naší, zvyšuje nároky na transportní kapacity. Nejedná se pouze o standardní dopravu osob a transport materiálu, ale i transport raněných, nemocných nebo obětí různých katastrof na velké vzdálenosti.

Důvodem je především potřeba složitého lékařského zákroku, který nelze vždy provádět v bojových či polních podmínkách misí nebo v oblastech postižených katastrofami. Strategická evakuace, známá pod zkratkou STRATEVAC (Strategic Evacuation) je proto jednou z důležitých schopností naší armády.

Spektrum použití dopravních letounů Airbus A-319, z 241. dopravní letky dislokované na 24. základně dopravního letectva T. G. Masaryka Praha - Kbely, je široké. Zajišťují dopravu oficiálních osobností, vojáků do misí, materiálu a různou humanitární i medicínskou pomoc. Umožňuje to modulární konstrukce jejich interiéru. Úprava na plnou verzi se dvěma lůžky pro těžce raněné a až čtyřmi pro lehce, trvá řádově čtyři až pět hodin.

Změny se týkají pouze poloviny vnitřku trupu airbusu. Provádějí ji vycvičení mechanici, takže demontáž sedaček a následná instalace lůžek a zdravotnického vybavení netrvá déle než pět hodin. Nevadí, že prostory letounu nejsou pro takovou práci rozměrově zrovna ideální. Z hlediska úprav interiéru pro zdravotnickou evakuaci typu MEDEVAC/STRATEVAC existuje několik možností, které nabízí výrobce letounu, evropské konsorcium Airbus. Maximální počet lůžek je šest.

Samozřejmě je třeba počítat i s doprovodným zdravotním personálem a jeho speciálním vybavením. Důležitá je nejen rychlost letecké dopravy pacienta, ale i schopnost udržovat jej při životě. Jedná se především o defibrilátor, systém monitorování životních funkcí, přístroj na podporu dýchání, vybavení pro podávání infuzí atp.

Zdravotnické týmy a posádky letounů drží tzv. 120minutové hotovosti, tedy musí být schopny do uvedené doby odstartovat. V praxi se jedná o spolupráci týmů z kbelské 24. základny a záchranné letecké služby dislokované na letišti v Plzni - Líních. Zdravotníci jsou zároveň odpovědní za přípravu a dostatečné zásoby materiálu v souvislosti s konkrétními úkoly. Zajišťují rovněž jeho obměnu.

Pacient musí být před umístěním na palubu letounu stabilizován, protože let může trvat i sedm hodin. Po přistání následuje transport vrtulníkem nebo sanitním vozidlem do nemocnice. V případě, že se jedná o osobu trpící závažnou infekční chorobou, provádí se transport do Centra biologické ochrany Těchonín, kde bude hospitalizována.

Strategická evakuace je organizačně i materiálově náročná činnost, na které se podílí celá řada resortních složek od Generálního štábu AČR až po vojenské nemocnice. Role armády je v této oblasti nezastupitelná.

  • MEDEVAC - Medical Evacuation - odsun/evakuace ze zdravotních důvodů osob zraněných nebo zdravotně ohrožených do míst léčení nebo bezpečí
  • STRATEVAC - Strategic Evacuation - odsun/evakuace na velké vzdálenosti; mimo evakuaci ze zdravotních důvodů může jít i o rychlý odsun osob z nebezpečné oblasti