Armáda balistické vesty využívá efektivně, jejich nové dodávky jsou na cestě

Autor: plukovník Jan Šulc, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky

Armáda České republiky postupuje při posuzování potřeb vybavení svých jednotek prostředky balistické ochrany obdobně jako naši koaliční partneři. S ohledem na pořizovací hodnotu a limitovanou životnost není efektivní takovýto materiál skladovat ve velkých objemech a proto jsou jím jednotky stejně jako v jiných armádách vybavovány podle potřeb a priorit.

Close Protection Team, jejich práce nesmí být vidět

V současné době je k dispozici odpovídající množství prostředků balistické ochrany pro použití v zahraničních operacích i zásoba tohoto materiálu určená zejména pro jednotky vyčleněné do hotovostních sil. Zavedené prostředky balistické ochrany jsou využívány k ochraně zdraví a životů našich vojáků v souladu s předpisy.

Po uplynutí stanovené doby životnosti jsou prostředky balistické ochrany dále převáděny na takzvané zátěžové výcvikové pomůcky a slouží pro potřeby armády při výcviku vojáků k osvojení základních taktických návyků spojených s užíváním tohoto materiálu. Balistických prostředků má AČR pro tyto účely několik tisíc.

Část vest dostanou vojáci do konce roku

V průběhu letošního roku armáda získala tisíc kusů balistických vest SPCS (Soldier Plate Carrier Systém) Magnum TAC-1 včetně příslušných balistických panelů z USA. V současné době se realizuje nákup 500 souprav nosičů panelů SPCS (Soldier Plate Carrier Systém) Magnum TAC-1 s balistickými panely, které budou použity k obměně materiálu balistické ochrany užívaného vojáky AČR v zahraničních operacích. Nákup je realizován cestou NSPA (NATO Support and Procurement Agency) s dodavatelem deklarovaným termínem dodání do konce října tohoto roku.

Resort obrany dále uzavřel v roce 2017 smlouvu se společností Argun na dodávku 5 500 souprav balistických vest včetně příslušných balistických plátů, které úspěšně prošly vojskovými zkouškami. Prvních tisíc souprav bude dodáno do konce listopadu letošního roku, zbylých čtyři a půl tisíce v následujících třech letech. Tím bude zajištěna průběžná aktuální potřeba armády v nadcházejícím období.