Představitelé armády a Vojenského špitálního řádu podepsali dohodu o spolupráci

Autor: prap. Markéta Gecová

Na olomouckém Velitelství společných sil bylo dnes podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Armádou České republiky a Vojenským špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského (OSLJ).

Armádu ČR zastoupil velitel společných sil generálmajor Hynek Blaško, kterého k jednání pověřil ministr obrany Alexandr Vondra, a za České velkopřevorství přistoupil k podpisu velkopřevor Jan Dobrzenský a bailli Ondřej Vanke.

Memorandum je pokračováním vzájemné spolupráce na poli humanitární činnosti AČR podporované OSLJ především v místech nasazení našich kontingentů. Vojenský špitální řád sv. Lazara se již podílel na několika projektech AČR v zahraničí při naplňování humanitárních cílů a také finančně přispívá na jejich realizaci. Účinnou kooperaci s AČR navázal prostřednictvím 103. střediska CIMIC/PSYOPS, jehož úkolem je civilně – vojenská spolupráce.

,,Podepsáním memoranda jsme stvrdili spolupráci současnou i budoucí,“ řekl generál Blaško. Memorandum o spolupráci je také vyjádřením vzájemného poděkování za dlouholetou kooperaci.

V přátelské atmosféře účastníci setkání projednali již uskutečněné projekty a diskutovali o významu těch nadcházejících . ,,Nemluvíme o tom, co by se mělo udělat, my projekty rovnou konáme,“ poznamenal velkopřevor Jan Dobrzenský.

Na závěr setkání zástupci řádu sv. Lazara věnovali veliteli společných sil generálmajoru Blaškovi Zlatou pamětní medaili Vojenského špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.