Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Ani přítomnost gripenů nezvedne hlukovou zátěž, slyšeli starostové na letišti v Pardubicích

Ani přítomnost gripenů nezvedne hlukovou zátěž, slyšeli starostové na letišti v Pardubicích

12.4.2017 • V úterý 11. dubna se na letišti v Pardubicích, v prostorech Správy letiště Pardubice, uskutečnilo setkání představitelů AČR a dalších letištních subjektů se zástupci města a starosty okolních obcí. Šlo o další z pracovních setkání, na nichž jsou představitelé samosprávy pravidelně seznamováni se změnami, k nimž na letišti došlo, a také událostmi, které lze v nejbližší době na letišti očekávat.

Starostové se prohlíží leteckou techniku u Centra leteckého výcviku
Starostové se prohlíží leteckou techniku u Centra leteckého výcviku

Armáda České republiky, Centrum leteckého výcviku s. p. LOM (CLV) a civilní společnost EBA a. s., provozující letový provoz na letišti Pardubice se tímto způsobem snaží poskytovat informace o své činnosti obyvatelům okolních i vzdálenějších obcí. Právě zastupitelé samospráv mají k občanům svých obcí nejblíže a často jsou to ti, na něž se občan první obrací. Informace jsou pro ně proto hodně cenné.

Velitel Správy letiště Pardubice podplukovník Ivo Šťastný hned v úvodu zdůraznil, že komunikaci s veřejností vždy byla a bude věnována ze strany letiště náležitá pozornost. Přítomné seznámil s hlavními úkoly a posláním této armádní složky a očekávanou výstavbou na pardubickém letišti.

Otázky ohledně leteckého výcviku a problematiku s tím spojenou přiblížil ředitel CLV Jaroslav Špaček. Provozovatel výcvikových letounů v diskusi zodpovídal zejména otázky týkající se hlukové zátěže. Vedení CLV uznalo, že jejich činnost je spojena se zatížením hlukem obyvatel okolních obcí, nicméně se snaží udělat maximum pro jeho snížení. Oproti loňskému roku slibují snížení četnosti pohybů vrtulníků a omezit výcvik i přes prázdniny. Právě v období letních měsíců budou na zdejším letišti působit jednotky - letky 21. základny taktického letectva Čáslav.

Gripeny i nový letištní terminál

Zástupce velitele čáslavské základny plukovník Martin Nezbeda, který se schůzky také zúčastnil, zdůraznil, že letecký výcvik bude organizován tak, aby byl region co nejméně zatížený hlukem. Pohotovostní systém však bude aktivován i o víkendu a to jak ke cvičným, tak případným „ostrým“ startům. Letouny se do Pardubic přesunou 22. června a návrat na opravenou mateřskou základnu plánují 21. srpna 2017.

Společnost EBA a. s., provozující na letišti Pardubice civilní leteckou přepravu, zastoupila na schůzce se starosty provozní ředitelka Hana Šmejkalová. Poutavě objasnila zaměření společnosti a snahy o posílení letectví pro celý region východních Čech. K tomu by měl dopomoci zejména nový terminál, který plánují otevřít koncem letošního roku. Všichni přítomní starostové využili nabídky prohlédnout si budování této významné stavby, která jistě přivede do Pardubic nový rozměr letecké přepravy.

Setkání se zúčastnily na dvě desítky starostů. Do svých obvodů či obcí si odnesli pozvání od všech subjektů k návštěvě letiště, zejména pro žáky základních a mateřských škol.  Došlo k upevnění vzájemných vztahů i navázání nových kontaktů a posílení důvěry mezi provozovateli letiště a zástupci civilní veřejnosti.

Průměrné hodnocení (3 hlasů): 3.67, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Pplk. Šťastný zahajuje setkání se starosty. Vlevo plk. Nezbeda, vpravo ředitelka spol. EBA Hana Šmejkalová a ředitel CLV Jaroslav Špaček Pplk. Šťastný zahajuje setkání se starosty. Vlevo plk. Nezbeda, vpravo ředitelka spol. EBA Hana Šmejkalová a ředitel CLV Jaroslav Špaček Pplk. Šťastný zahajuje setkání…
  • Starostové městských obvodů a okolních obcí Starostové městských obvodů a okolních obcí Starostové městských obvodů a…
  • Prohlídka budoucího terminálu civilního letiště Prohlídka budoucího terminálu civilního letiště Prohlídka budoucího terminálu…
  • Starostové se prohlíží leteckou techniku u Centra leteckého výcviku Starostové se prohlíží leteckou techniku u Centra leteckého výcviku Starostové se prohlíží leteckou…

Autor: kpt. Iva Machová