Američané počítali techniku v Rančířově

Autor: major Ondrej Králik

Od 5. do 8. srpna organizovalo Ředitelství zahraničních aktivit ve spolupráci s Verifikačním centrem USA v Evropě DTRA (Defense Threat Reduction Agency) cvičnou bilaterální inspekci deklarovaného místa podle Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (S-KOS).

Z německého Kaiserslauternu přijel do ČR desetičlenný inspekční tým, který na našem území doprovázelo osm příslušníků odboru kontroly odzbrojení Ředitelství zahraničních aktivit. Cílem bylo procvičit proces plánování inspekce včetně jejího samotného provedení. Tým měl za úkol ověřit početní stav stanovených druhů bojové techniky. Kvůli značnému množství a rozmanitosti techniky byla praktická část inspekce provedena v Zásobovacím úseku Rančířov 6. srpna.

Američané počítali techniku v Rančířově

„Pro oba týmy to byla zajímavá a cenná zkušenost. Poděkování patří veliteli Zásobovacího úseku Rančířov, jeho podřízeným a občanským zaměstnancům za vstřícnost a velmi dobrou přípravu místa inspekce,“ zhodnotil vedoucí doprovodného týmu major Jaroslav Vlček.

Spolupráce při organizaci podobných akcí funguje již několik let. Obdobná cvičná inspekce se uskutečnila v loňském roce, letos se skupina českých inspektorů chystá ještě zkontrolovat vybrané vojenské zařízení USA na území Německa.

Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (S-KOS)

  • Smlouva byla podepsána 19. listopadu 1990 po několikaletém jednání mezi představiteli států NATO na jedné straně a Varšavské smlouvy na straně druhé. Smlouva vstoupila v platnost o dva roky později a je zaměřena zejména na snížení celkového počtu konvenční výzbroje a techniky v pěti kategoriích: bojové tanky, bojová obrněná vozidla, dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více, bojové letouny a úderné vrtulníky.
  • Každý účastnický stát má stanovenu maximální národní úroveň počtu výzbroje a techniky ve výše uvedených kategoriích. V době, kdy smlouva vstoupila v platnost, byly tyto úrovně mnohem nižší než počty skutečně vlastněné výzbroje a techniky jednotlivých účastnických států. Z tohoto důvodu smlouva stanovila termín na likvidaci nadbytečné výzbroje a techniky. Výsledkem bylo zničení více než 60 tisíc kusů konvenční výzbroje a techniky do konce listopadu 1995.
  • V současné době je činnost zaměřena na verifikaci aktuálních počtů konvenční výzbroje a techniky, které je každý účastnický stát povinen uvádět v tzv. roční výměnné informaci a to se stavem k 1. lednu každého roku. Dislokace, ve kterých je uvedená výzbroj a technika umístěna se nazývají deklarovaná místa, kde se nachází jeden nebo více objektů kontroly. Zpravidla se jedná o útvary pozemních sil, letecké základny nebo vojenské výcvikové prostory.
  • V souladu s S-KOS je Česká republika povinna přijmout na svém území až tři inspekce deklarovaného místa a dále jednu inspekci stanovené oblasti.