Alianční země řeší, jak angažovat zaměstnavatele ve prospěch záložních sil

Autor: plk. Ing. Vítězslav Křiček

Ve dnech 9 až 11. října se ve Stockholmu konala Mezinárodní konference k zaměstnavatelské podpoře vojáků v záloze - ICESR 2017. 55 účastníků z 20 států si zde vyměňovalo zkušenosti ze spolupráce se zaměstnavateli v oblasti rozvoje záložních sil. Českou republiku zastupovali plukovník Vítězslav Křiček ze sekce rozvoje a plánování schopností MO a z pozice generální tajemnice Výboru pro národní záložní síly při NATO také plukovnice v záloze Mária Gedayová.

Záštitu nad konferencí převzal právě Výbor pro národní záložní síly při NATO (NRFC), kterému předsedá Česká republika od července 2016, a za hostitelskou zemi generál Micael Bydén, vrchní velitel Švédských ozbrojených sil. Hlavním tématem jednání byla „Angažovanost zaměstnavatelů - přínos pro civilní partnery a ozbrojené síly.“

„Konference nabízí příležitost sdílet informace např. ohledně toho, jak můžeme vytvořit nové strategické partnerství s civilními aktéry nebo jak má být vytvořena nebo rozvíjena politika ozbrojených sil směrem k civilním zaměstnavatelům vojáků v záloze,“ řekl v úvodním slovu generál Bydén.

Před zahájením konference formuloval Výbor pro národní záložní síly při NATO vizi přechodu od podpory zaměstnavatelů k zaměstnavatelské angažovanosti a zdůraznil řadu klíčových cílů, kterých se konference snažila dosáhnout, a to zejména: prezentovat výhody pro zaměstnávání vojáků v záloze; budovat a rozvíjet vztahy se zaměstnavateli a vzájemné porozumění potřeb; aplikovat mezinárodní osvědčené postupy a oceňovat zásluhy zaměstnavatelů.

Podpora zaměstnavatelů je důležitá

„Podporující zaměstnavatelé jsou důležití pro udržení a připravenost záložních sil. V některých zemích zaměstnavatelé podepisující prohlášení nebo smlouvy o podpoře, v nichž se zavazují, že budou uznávat, ctít a prosazovat práva zaměstnanců sloužících v záložních silách včetně práva na opětovné získání zaměstnání. Cílem systémově propracovaných programů je dosáhnout, aby zaměstnavatelé podporovali vstup svých zaměstnanců do záložních sil a jejich činnost,“ shrnula plukovnice v.z. Mária Gedayová.

Výsledky konference budou projednávané na zimním plenárním zasedání Výboru pro národní záložní síly při NATO a ve formě doporučení budou prezentovány Vojenskému výboru NATO.


Mezinárodní konference k zaměstnavatelské podpoře vojáků v záloze (anglický název International Conference on Employer Support for the Reserves - ICESR) se koná jednou za dva roky. Konference je podporovaná Výborem pro národní záložní síly při NATO (NRFC), který se podílí na organizaci konference prostřednictvím své pracovní skupiny (tzv. Employer Support/Employer Engagement Working Group - ESEG WG). V současné době je tato pracovní skupina vedena Velkou Británií a jejími dalšími členy jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, SRN, Řecko, Maďarsko, Norsko, Nizozemí, Nový Zéland a Švédsko.