Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Alianční jednotky cvičily na chemickém cvičišti v Tisé

Alianční jednotky cvičily na chemickém cvičišti v Tisé

9.5.2011 • Přes pět set vojáků z České republiky, Belgie, Finska, Francie, Maďarska a Polska s dvěma stÿ padesáti kusy techniky cvičilo od 26. dubna do 6. května 2011 ve vojenském výcvikovém prostoru chemického vojska v Tisé.

Jednalo se o certifikační cvičení mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany pod názvem „Peaceful Dragon“. Ten bude v roce 2011 a 2012 součástí úkolového uskupení sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force – NRF).

Cílem výcviku bylo sladit činnost všech jednotek při plnění odborných úkolů a splnit podmínky k certifikaci praporu, to znamená dosáhnout plných operačních schopností. Štáb praporu odborně vedl a řídil podřízené jednotky, které vyhodnocovaly radiační, chemickou a biologickou situaci, prováděly radiační, chemický a biologický průzkum, odběry vzorků a jejich analýzy a dekontaminaci osob, techniky a materiálu.

Vojáci například odebírali vzorky ze zadržené pirátské lodi, byli povoláni k ilegální laboratoři, zadrželi nákladní auto s chemickými prekurzory, dekontaminovali techniku a osoby zásobovacího konvoje, který byl zasažen neznámou chemickou látkou, dezaktivovali spojenecké jednotky zamořené radioaktivním prachem. To je jen krátký výčet incidentů, které museli chemici a biologové řešit. Námět cvičení byl rozpracovaný tak, aby všichni byli plně vytíženi. Kromě Tisé vojáci využívali i vojenské prostory v Ústí nad Labem, či v Litoměřicích.

„Mnohonárodní prapor bude mít od 1. července 2011 nepřetržitou roční pohotovost k plnění odborných úkolů a bude připraven zasáhnout v případě incidentů spojených s únikem a zneužitím radioaktivních, chemických a biologických látek a průmyslových škodlivin,“ uvedl velitel praporu podplukovník Karel Dvonč a dodal: „Jednotka bude schopna zasáhnout do 10 až 30 dnů od vydání aktivačního rozkazu vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě.“

Jádro mnohonárodní jednotky tvoří 311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Češi byli pověřeni výstavbou a přípravou mnohonárodního praporu, tohoto úkolu se zhostili již v roce 2003 a 2008.

 • Další článek k tématu najdete v příloze

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
 • Pohled na vybavení místa dekontaminace techniky Pohled na vybavení místa dekontaminace techniky Pohled na vybavení místa…
 • Provádění chemické kontroly po procesu dekontaminace techniky Provádění chemické kontroly po procesu dekontaminace techniky Provádění chemické kontroly po…
 • Česká jednotka provádí dekontaminaci techniky Česká jednotka provádí dekontaminaci techniky Česká jednotka provádí…
 • Pohled na české místo dekontaminace osob Pohled na české místo dekontaminace osob Pohled na české místo…
 • Po dekontaminaci vychází osoby ze stanu Po dekontaminaci vychází osoby ze stanu Po dekontaminaci vychází osoby ze…
 • Voják provádí výplach úst na místě dekontaminace osob Voják provádí výplach úst na místě dekontaminace osob Voják provádí výplach úst na…
 • Porada velitelů belgického a francouzského týmu Porada velitelů belgického a francouzského týmu Porada velitelů belgického a…
 • Francouzi provádějí dekontaminaci techniky Francouzi provádějí dekontaminaci techniky Francouzi provádějí…
 • Belgičané provádějí dekontaminaci osob Belgičané provádějí dekontaminaci osob Belgičané provádějí…
 • Biolog obsluhuje biodetekční přístroj Biolog obsluhuje biodetekční přístroj Biolog obsluhuje biodetekční…
 • Finští biologové během porady Finští biologové během porady Finští biologové během porady
 • Vjezd na základnu střežili vojáci žateckého praporu Vjezd na základnu střežili vojáci žateckého praporu Vjezd na základnu střežili…

Autor: kapitánka Vlastimila Cyprisová, tisková a informační důstojnice 31.brigády