Alianční jednotky cvičily na chemickém cvičišti v Tisé

Autor: kapitánka Vlastimila Cyprisová, tisková a informační důstojnice 31.brigády

Přes pět set vojáků z České republiky, Belgie, Finska, Francie, Maďarska a Polska s dvěma stÿ padesáti kusy techniky cvičilo od 26. dubna do 6. května 2011 ve vojenském výcvikovém prostoru chemického vojska v Tisé.

Jednalo se o certifikační cvičení mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany pod názvem „Peaceful Dragon“. Ten bude v roce 2011 a 2012 součástí úkolového uskupení sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force – NRF).

Cílem výcviku bylo sladit činnost všech jednotek při plnění odborných úkolů a splnit podmínky k certifikaci praporu, to znamená dosáhnout plných operačních schopností. Štáb praporu odborně vedl a řídil podřízené jednotky, které vyhodnocovaly radiační, chemickou a biologickou situaci, prováděly radiační, chemický a biologický průzkum, odběry vzorků a jejich analýzy a dekontaminaci osob, techniky a materiálu.

Vojáci například odebírali vzorky ze zadržené pirátské lodi, byli povoláni k ilegální laboratoři, zadrželi nákladní auto s chemickými prekurzory, dekontaminovali techniku a osoby zásobovacího konvoje, který byl zasažen neznámou chemickou látkou, dezaktivovali spojenecké jednotky zamořené radioaktivním prachem. To je jen krátký výčet incidentů, které museli chemici a biologové řešit. Námět cvičení byl rozpracovaný tak, aby všichni byli plně vytíženi. Kromě Tisé vojáci využívali i vojenské prostory v Ústí nad Labem, či v Litoměřicích.

„Mnohonárodní prapor bude mít od 1. července 2011 nepřetržitou roční pohotovost k plnění odborných úkolů a bude připraven zasáhnout v případě incidentů spojených s únikem a zneužitím radioaktivních, chemických a biologických látek a průmyslových škodlivin,“ uvedl velitel praporu podplukovník Karel Dvonč a dodal: „Jednotka bude schopna zasáhnout do 10 až 30 dnů od vydání aktivačního rozkazu vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě.“

Jádro mnohonárodní jednotky tvoří 311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Češi byli pověřeni výstavbou a přípravou mnohonárodního praporu, tohoto úkolu se zhostili již v roce 2003 a 2008.

  • Další článek k tématu najdete v příloze