Aktivní záložníci z Těchonína při cvičení ukázali, že jsou rovnocennými partnery

Autor: kapitánka Lada Ferkálová, Agentura vojenského zdravotnictví

Více než osm desítek příslušníků Aktivní zálohy odboru biologické ochrany Těchonín a stejný počet vojáků, většinou z Agentury vojenského zdravotnictví, se zúčastnili druhého výcviku aktivních záloh, který trval deset dnů.

První část výcviku byla ve znamení povinné teoretické a vševojskové přípravy. Aktivní záložníci si prohloubili znalosti například z topografie a spojovací a střelecké přípravy včetně ostrých střeleb. Nechyběl ani přesun na 15 kilometrů. Druhá část výcviku byla zaměřena na specifika této specializované infekční nemocnice (SIN).

Z operativních důvodů došlo k přesunu z prostor nemocnice do polních mobilních prvků a vybudování mobilní hospitalizační a izolační jednotky. Během 5 hodin bylo rozvinuto 5 stanů s negativním tlakem vzduchu a dekontaminační a kontrolní stanoviště. Díky úzké spolupráci s příslušníky polních nemocnic, roty nemocniční podpory a zejména kmenových zaměstnanců OBO Těchonín bylo dosaženo plných operačních schopností v požadovaném limitu a tedy nedošlo k případnému ohrožení poskytování zdravotní péče pacientům s vysoce nakažlivou nemocí.

Příslušníci AZ jsou ve svém oboru dobře připraveni

„Výcvik Aktivní zálohy graduje na své intenzitě a postupně zvyšuje nároky na všechny zúčastněné. Je zřejmé, že příslušníci naší aktivní zálohy jsou ve svém oboru výborně připraveni, protože se na místní nesmírně náročné podmínky umí adaptovat velmi rychle a rychle se stali profesionálním vojákům rovnocennými partnery,“ potvrdil podplukovník Aleš Rybka, hlavní lékař OBO Těchonín.

Vojáci si během cvičení vyzkoušeli také rozvinutí laboratorního pracoviště, které je nezbytné k nastavení adekvátního léčebného procesu. Následující výcvik se odehrál již podle scénářů, které jsou totožné pro výcvik ve specializované infekční nemocnici. Šlo o plnění řady úkolů, například vedení zdravotnické dokumentace v případě opakovaného příjmu, ošetřování pacienta, manipulaci s tělem zemřelého, záložáci museli spolupracovat s lékařským a nelékařským zdravotnickým personálem a také komunikovat mezi personálem v osobních ochranných prostředcích a velínem.

Toto cvičení bylo přínosem do vzdělávacího tříletého cyklu získávání plných operačních schopností. Další výcvik se uskuteční letos na podzim.