Zálohy mohou armádě pomoci. Musejí se ale důsledně připravovat

Autor: Mirek Šindelář

Ostravští příslušníci aktivní zálohy jsou bezesporu srdcaři. Pevné jádro pěší roty, tedy jednotky aktivní zálohy zdejšího krajského vojenského velitelství, tvoří stále ti, kteří do ní vstoupili už při jejím vzniku.

Ředitel KVV v Ostravě plukovník Jaroslav Hrabec podtrhuje, že, i když u jednotky, která v minulosti patřila k nejpočetnějším, došlo během posledních let k poklesu počtů, zůstávají v ní ti, kteří s jednotkou doslova žijí. Příprava k plnění úkolů spojených s obranou vlasti je pro ně samozřejmostí, stejně tak jako pomoc v krizových situacích nebo udržování vojenských tradic v Moravskoslezském kraji.

"Jsem přesvědčen, že význam aktivní zálohy v současnosti znovu roste, Již v roce 2007 jsem na konferenci k bojové a mobilizační pohotovosti v Brně prezentoval možnost, aby vojáci aktivní zálohy byli připravováni k zabezpečení schopností jednotek, které mohou být omezeny odchodem profesionálů z činné služby. Domnívám se, že tato doba přišla, a jsem rád, že tento směr potvrdil i seminář pořádaný ministerstvem v září minulého roku, " dodává plukovník Hrabec.

Z hlediska aktivit se jednotce daří. Vedle kvalitně splněných výcvikových úkolů dávají o sobě ostravská „ázetka“ stále vědět. Jednou z největších akcí, které ostravští pořádají je zcela určitě branná hra Wolfram, kdy se soutěžící družstva vydávají po stopách legendárního výsadku z II.světové války. Neobejdou se bez nich ani Dny NATO, které se konají na letišti v Mošnově vždy na počátku září. Dala by se jmenovat spousta jiných akcí, jako tradiční pochody za historií, organizované střelecké soutěže nebo podpora soutěží ve školách. Z nejnovějších akcí je to určitě vystoupení příslušníků roty na akci Armáda Ostravě pořádané krajským vojenským velitelstvím v lednu tohoto roku, pokračoval ředitel ostravského KVV. 

Odkaz, který jednotka nese získáním čestného názvu pěší rota AZ podplukovníka Josefa Otiska, si příslušníci před několika dny připomněli uctěním památky u hrobu tohoto velitele výsadku Wolfram. Mezi úspěchy lze připomenout i získání 1.místa v soutěži MO o nejlepší video propagující armádu, které obsadil desátník v záloze Pečinka.

"Máme i problémy," říká plukovník Hrabec a doplňuje: "Zejména již zmíněný pokles příslušníků jednotky. Zájem o práci v aktivních zálohách stále mezi lidmi je. Vedle známých problémů se splněním zdravotních kritérií pro vstup do aktivní zálohy a občasnými překážkami při uvolňování ze strany zaměstnavatelů je potíž i v tom, že ty mladší láká spíš než zařazení do teritoriální jednotky výcvik u jednotek vojenské policie, průzkumníků, tankistů, prostě tam, kde očekávají větší akčnost. To je pro nás výzva k hledání a tvorbě dalších atraktivnějších forem přípravy a výcviku i pro jednotky pěších rot. Při splnění požadavků na přípravu k plnění úkolů obrany za další rozhodující oblast považuji přípravu a výcvik aktivní zálohy pro podporu Integrovaného záchranného systému a Policie ČR. Právě takový výcvik k použití pěší roty při nevojenských krizových situacích chystáme v tomto roce pro naše zálohy v Ostravě. Naším cílem je kvalitně připravit aktivní zálohy pro pomoc svému kraji."

Jednoduchá není ale ani  otázka výstavby kvalitního velitelského sboru, základna důstojníků v záloze na teritoriu, ať již z důvodu věku nebo zdravotního stavu je omezena a mezi vojáky, kteří ukončili dráhu profesionála v posledních letech je důstojníků v Moravskoslezském kraji minimum. V minulém roce z důvodu věku vypršela dohoda bývalému veliteli jednotky kapitánu v záloze Janu Šimčíkovi, který dlouhá léta patřil k vůdčím osobnostem roty. "Takového velitele není jednoduché nahradit," zdůraznil ředitel. Oba problémy řeší a od minulého roku  položili důraz na propagaci „ázetek“ tak, aby popularizací jejich práce přitáhli nové zájemce.

"Jsem přesvědčen, že aktivní zálohy mohou v mnohém pomoci jednotkám profesionální armády i svému teritoriu, je třeba je k tomu ale důsledně připravovat, " říká plukovník Hrabec.

  • Ostravské aktivní zálohy nesou čestný název hrdiny 2. světové války podplukovníka i.m. Josefa Otiska, který 13. července 1944 odletěl ze základny v Itálii jako velitel šestičlenného bojového výsadku Wolfram do okupované vlasti.
  • Tito vojáci byli vysazeni v prostoru Nytrová–Kotly v Beskydech. Seskok se zcela nepodařil a skupina se již nikdy nesešla, přesto však zahájila činnost a vešla do kontaktu s partyzánskými skupinami působící v prostoru Smrk a odbojovou organizací Rada tří.
  • Po přezimování v Líšni u Brna došlo k obnovení činnosti skupiny Wolfram na jaře 1945. Provedla několik úspěšných přepadů včetně části štábu německé 8. tankové divize. Koncem dubna 1945 se u Jiříkovic spojila s postupující Rudou armádou.
  • Po ukončení války a rozpuštění skupiny Wolfram byl Josef otisk 6. června 1945 přidělen k 2. oddělení Hlavního štábu Ministerstva národní obrany, kde zastával funkci přednosty skupiny pro para-úderný výcvik při Zvláštní skupině.