Aktivní záloha: Noví příslušníci dokončili základní výcvik a složili vojenskou přísahu

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

O tom, že i pátek třináctého může být šťastným, se přesvědčila více než desítka nových příslušníků Aktivní zálohy, kteří úspěšně ukončili ve Vyškově šestitýdenní základní výcvik a v tento den složili také vojenskou přísahu.

Před zraky svých nejbližších, přátel, kamarádů a významných hostů z řad resortu obrany, včetně představitelů Velitelství výcviku – Vojenské akademie, tak stejně, jako před týdnem jejich kolegové-profesionálové, odpřísahali věrnost České republice a ochotu položit za její ideály to nejcennější, svůj život.

Ředitel odboru obranné přípravy Ministerstva obrany plukovník Jaroslav Skalník při této příležitosti zdůraznil, že Aktivní záloha ozbrojených sil České republiky funguje na principu dobrovolného zapojení občana do přípravy k obraně státu: „Není jen zdrojem kvalitně vycvičených a připravených vojáků v záloze pro doplňování vybraných útvarů a zařízení ozbrojených sil České republiky za stavu ohrožení státu a válečného stavu, ale je to také skupina připravených občanů, které lze v době míru nasadit na základě nařízení vlády v situacích, jako jsou povodně, záplavy, rozsáhlé lesní požáry či průmyslové havárie s rozsáhlým chemickým, biologickým a radiačním ohrožením.“

Náročným výcvikem prošlo jen 12 příslušníků

A jejím novým příslušníkům za jejich rozhodnutí stát se vojáky v aktivní záloze také velmi upřímně poděkoval: „Vážím si toho, že chcete něco udělat pro svoji vlast. Absolvováním náročného základního výcviku jste si sami ověřili své schopnosti a možnosti a jsem naprosto přesvědčen, že nejen tento výcvik, ale i celé vaše další působení v institutu aktivní zálohy vám dá hodně do života.“ Plukovník Skalník přitom neopominul zmínit, že řada lidí se stala vojákem v aktivní záloze díky podpoře rodinných příslušníků.

Základní výcvik nových příslušníků Aktivní zálohy zabezpečují instruktoři Centra základní přípravy vyškovské vojenské akademie, jejichž cílem bylo vycvičit i tyto příslušníky k schopnosti přežití na bojišti. „Na počátku tohoto běhu usilovalo o jeho úspěšné absolvování celkem 22 nových příslušníků Aktivní zálohy a k úspěšnému konci se jich dostalo 12,“ rekapituluje náčelník centra major Rostislav Juppa. Jedním z nich byl také vojín Martin Šťastný pocházející od Nového Jičína. Pracuje v zemědělství a obranu vlasti považuje za své poslání. „Rád pomáhám lidem, jsem i dobrovolným hasičem a tato zkušenost pro mě byla tak cenná, že bych se rád stal profesionálním vojákem.“ A co by budoucím adeptům doporučil? „Určitě je potřeba se dobře fyzicky připravit. Takové zrychlené přesuny vás skutečně prověří a dají hodně zabrat.“ 


Aktivní záloha je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky zřízené na základě zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon. Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou a civilní. V případě potřeby jsou jednotky Aktivní zálohy na základě rozhodnutí vlády nasazeny do akce. Jejich typickými úkoly jsou pomoc při živelních pohromách a ostraha objektů důležitých pro obranu státu v případě zhoršení bezpečnostní situace. Jednotky Aktivní zálohy se ve velkém rozsahu úspěšně účastnily záchranných prací při katastrofických povodních například v roce 2002 a v roce 2010.