Aktivita a obrovské nadšení pro věc charakterizují příslušníky Československé obce legionářské ve Strakonicích

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlové raketové brigády

V sobotu 19. ledna se v prostorech protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích uskutečnila každoroční valná hromada místní jednoty Československé obce legionářské.

V roli hosta se zúčastnil i velitel protiletadlové brigády plukovník Vladimír Barca, který řekl: „Naše brigáda úzce spolupracuje se strakonickou jednotou Československé obce legionářské a snažíme se ji v rámci našich možností maximálně podporovat.“

Valnou hromadu řídil předseda jednoty Zdeněk Hruška. V jejím průběhu shrnul činnost a hospodaření sdružení v loňském roce a seznámil přítomné s plánem práce a návrhem rozpočtu pro rok 2013. Nezapomněl ani informovat o jednání republikového výboru či novinkách v prezentaci sdružení. Přítomní mohli v této souvislosti nahlédnout do nového časopisu s názvem Legionářský směr.

Strakonická obec legionářská se v průběhu roku účastní řady pietních a vzpomínkových aktů u příležitosti výročí konce druhé světové války, vzniku samostatného československého státu, Dne válečných veteránů a řady dalších. Pro své členy pořádá každoročně zájezd do míst významně spjatých s českou historií. Svůj podíl má i na úspěchu květnového Dne otevřených dveří strakonického útvaru, kde společně s klubem vojenské historie Čeští lvi představují návštěvníkům dobový vojenský tábor a od loňského roku je součástí jejich prezentace i dynamická ukázka bitvy z druhé světové války.

Za zdůraznění jistě stojí publikační počiny jednotlivých členů. Nejaktivnějším v této oblasti je Dušan Vávra, který v září loňského roku na strakonickém hradě pokřtil svou knihu s názvem Muži na správné straně pojednávající o osudech občanů Strakonicka v zahraniční armádě na bojištích druhé světové války. Kromě přednášek na školách a pořadech v místních rádiích pracuje v současnosti již na dalších dvou knihách.

Ovšem není vše jen ideální. Na problém, se kterým se strakonická legionářská obec potýká, upozornil Jindřich Petrásek: „Nedaří se nám získávat nové členy jednoty.“ Pomoci zde může další spolupráce se strakonickou brigádou, zejména z hlediska osvěty a informovanosti vojenských profesionálů.

Foto: autor