Agentura personalistiky AČR se stará o vojáky po celou dobu jejich kariéry

Autor: Miroslav Šindelář

Už více než rok působí ve struktuře ministerstva obrany Agentura personalistiky AČR, jež je řídícím, odborným, metodickým a především výkonným orgánem náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.

Co v sobě tato agentura zahrnuje, jaká je její působnost a jak realizuje úkoly spojené s širokou paletou personální práce, jsme se nedávno ptali ředitele plukovníka gšt. Oty Rolence a jeho zástupce Ivo Václavíčka.

„Zabýváme se především oblastí plánování potřeb, výstavby lidských zdrojů a doplňování personálu. Máme na starosti celý proces řízení služebních kariér vojáků, jejich vzdělávání, vedeme personální evidenci. V tom nám pomáhá Informační systém o službě a personálu, který provozujeme a dále rozvíjíme,“ uvedl plukovník Rolenec a doplnil, že systém je propojený s dalšími, a využívají ho tedy nejen personalisté na všech stupních, ale rovněž finanční služba.

Kromě personalistické práce pro vojáky doma, ale i v zahraničí, agentura zajišťuje také vše, co je spojeno s humanitní službou v ozbrojených silách. Ve zkratce lze říci, že personalisté pečují o vojáky od samého počátku jejich kariéry až do chvíle, kdy odcházejí ze služebního poměru.

Vraťme se nyní právě na počátek, kterým dráha vojenského profesionála začíná – a tím je působnost agentury v oblasti náborů. Pro ty, kteří mají zájem vstoupit do armády, fungují dvě rekrutační střediska. Jedno pro Čechy v Praze, druhé pro Moravu v Brně. Jim pomáhají ještě čtyři rekrutační pracoviště v Českých Budějovicích, Pardubicích, Olomouci a Ostravě.

„Aby zájemci o kariéru vojenského profesionála nemuseli cestovat daleko, vyjíždějí právě z těchto pracovišť naši odborníci zpravidla do krajských měst, kde máme od ředitelů krajských vojenských velitelství vyčleněné prostory,“ vysvětlil Ivo Václavíček s tím, že personalisté z agentury využívají k této části své práce nejen internetové stránky www.kariera.army.cz, ale také bezplatnou telefonní linku: 800 154 445.

Armádní personalisté navíc k náboru využívají i nejrůznější akce pro širokou veřejnost jako je například výstava IDET v Brně, Dny NATO v Ostravě nebo známý Den pozemního vojska – BAHNA. Nejvíc zájemců o službu v armádě ale pracovníci odboru doplňování personálu zaznamenávají přes internetové stránky.

Uchazeči nejdříve absolvují takzvané odvodní řízení včetně vstupní lékařské prohlídky. Ta je mnohem náročnější než běžná preventivní prohlídka, protože při ní musejí zvládnout sérii lékařských vyšetření na téměř všech odděleních Ústřední vojenské nemocnice v Praze nebo Vojenské nemocnice v Brně. Projdou-li vyšetřeními úspěšně, odcházejí rekruti na tříměsíční základní výcvik ve vyškovské vojenské akademii.

„Tam je personálně zabezpečují pracovníci akademie a do naší péče se dostanou zase až ve chvíli, kdy ukončí základní výcvik a nastupují k útvarům či vojenským zařízením,“ doplnil Ivo Václavíček.

Od 1. července tohoto roku by agentura měla mít pod sebou veškerou personální práci celé Armády ČR. Podle Václavíčka by tak měla vydávat personální rozkazy a rozhodnutí týkající se vojáků v hodnostech svobodníka až plukovníka. „Chceme jít cestou centralizace, díky čemuž vojákům zajistíme dokonalý servis. Máme vytvořený systém o průběhu služby každého profesionála, máme přehled, kde a jaké místo je třeba obsadit, a dokážeme veliteli vybrat vhodného kandidáta. To je systém, který je běžný ve všech armádách vyspělých zemí,“ podtrhl Ivo Václavíček.

Personalisty nyní čeká nelehká práce, která spočívá ve sjednocení kariérního růstu vojenských profesionálů. U mnohých dobíhají závazky v různých délkách a personalisté se chtějí zasadit o to, aby pravidla byla pro všechny stejná. Kromě toho chtějí nastavit systém řízení kariér tak, aby na sobě vojáci neustále pracovali. A zároveň jim dali možnost, aby rok před skončením závazku, který přijali, už věděli, zda se budou muset dále vzdělávat nebo jestli zůstanou na stejné pozici a u stejného útvaru. To se týká i jmenování do vyšší hodnosti a dalšího postupu. Stále i zde platí, podobně jako v civilu, že i voják může ze služebního poměru odejít na vlastní žádost, a to do šesti měsíců.