AČR se stala členem NATO HUMINT Centre of Excellence

Autor: Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního štábu Armády České republiky

Přesně před deseti dny se Armáda České republiky stala novým členem NATO HUMINT Centre of Excellence v Rumunsku.

Na základě pověření ministra obrany Alexandra Vondry, podepsal plukovník Ladislav Joukl, ředitel odboru vojskového průzkumu a elektronického boje v rumunském městě Oradea nóty o přistoupení. Tím byl završen proces vstupu Armády České republiky do této mezinárodní organizace.

NATO HUMINT Centre of Excellence je plně akreditované mezinárodní pracoviště, zaměřené na poskytování výcviku a vzdělávání v oblasti získávání informací z lidských zdrojů na taktické a operační úrovni.

Od srpna 2011 bude v NATO HUMINT Centre of Excellence působit zástupce Armády České republiky v oblasti vzdělávání a výcviku.