AČR rozšíří spolupráci s Horskou službou

Autor: plukovnice Mgr. Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

V pátek 5. dubna 2013 se setkal ve Špindlerově Mlýně náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel s náčelníkem Horské služby Jiřím Brožkem. Společně jednali o možnostech rozšíření spolupráce mezi oběma složkami.

Horská služba je díky svému statutu zařazená do Integrovaného záchranného systému České republiky jako ostatní složka. Skutečnost, kdy je nutná při záchranných akcích perfektní koordinace jednotlivých složek IZS, je důvodem nejen pro pokračování, ale i pro rozšíření spolupráce, která bude v konečném důsledku prospěšná především občanům této republiky.

Vzhledem k tomu, že horské a skalní oblasti jsou velice specifické, je koordinace jednotlivých složek při zásahu ať již pozemním, či ze vzduchu, životně důležitá. Úzká spolupráce Armády České republiky s Horskou službou se datuje od roku 2007, kdy byla podepsána Dohoda o spolupráci. Tato dohoda umožňuje provádět společně nejen ostré zásahy při mimořádných událostech s využitím vojenské zejména letecké techniky, ale také společný výcvik v horských oblastech. Upřesňuje i takové detaily, jako například sladění spojení či využívání shodných mapových podkladů složitého horského terénu při záchranných akcích apod.

Generál Pavel při společném jednání ve Špindlerově Mlýně navrhl náčelníkovi Horské služby Jiřímu Brožkovi kromě pokračování ve společném výcviku rozšíření spolupráce, a to ve dvou oblastech. V prvé řadě nabídl možnost zabezpečení lékařských prohlídek profesionálních členů Horské služby v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Profesionální horští záchranáři tak budou mít možnost využívat stejnou zdravotní péči, jakou mají vojáci z povolání.

Vzhledem k tomu, že Horská služba využívá ke své práci i speciálně vycvičené psy, týká se druhá nabídka generála Pavla možnosti zabezpečení veterinární péče o psy Horské služby prostřednictvím veterinární služby Armády České republiky.

„Jsou tu možnosti, jak nejen zkvalitnit naši spolupráci, ale také ji za současného stavu nedostatku finančních prostředků zefektivnit. Prospěch z toho budou mít jak příslušníci AČR a záchranáři Horské služby, tak zejména obyvatelé České republiky, kteří se v případě mimořádných situací mohou spolehnout na účinný, zkoordinovaný a profesionální zásah,“ zkonstatoval po jednání generál Pavel. Náčelník Horské služby Jiří Brožek možnosti rozšíření spolupráce s AČR uvítal.

Společně s generálem Pavlem se poté dohodli na uskutečnění dalšího pracovního jednání v co nejbližší době, kde se již upřesní konkrétní detaily a podmínky spolupráce.