7. mechanizovaná brigáda se připravuje na mezinárodní průzkumné a zpravodajské cvičení

Autor: npor. Dušan Pecha, kpt. Ladislav Kabát

Ve dnech 6. – 8. prosince se v hranických kasárnách připravovaly průzkumné týmy 7. mechanizované brigády „Dukelské“ na mezinárodní průzkumné a zpravodajské cvičení SCREENER 2017. To bude na přelomu dubna a května příštího roku probíhat ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, ale i v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a účastnit se jej bude přes pět set vojáků nejen z ČR, ale také z Rakouska, Polska, Slovenské republiky a Spojených států amerických.

 Vydání nezbytných instrukcí a kontrola času před zahájením akce

Vydání nezbytných instrukcí a kontrola času před zahájením akce

Průzkumné týmy 71. mechanizovaného praporu, 72. mechanizovaného praporu a 74. lehkého motorizovaného praporu v Hranicích sjednocovaly své taktické postupy. Kromě teoretické části, která byla zaměřena na základní taktické činnosti průzkumných skupin v průběhu nasazení a na objasnění plánovacího procesu velitele průzkumné skupiny, čekala průzkumníky i praktická část v podobě ukázek a nácviků. V prostoru kasárenského lesoparku si tak týmy vzájemně demonstrovaly např. překonání komunikace, činnost při zaujímání přestávek nebo přepadu.

I přes dílčí rozdíly v provádění jednotlivých činností průzkumnými týmy zúčastněných praporů, potvrdilo proběhlé zaměstnání schopnost spolupráce těchto jednotek v případě společného nasazení a nastavilo směr dalšího výcviku s cílem standardizovat taktické činnosti průzkumných jednotek napříč jednotlivými prapory brigády.