Kardinál Duka: Za vaši obětavou práci vám patří dík a uznání

Autor: plk. Mgr. Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

V úterý 18. prosince se v prostorách pražského Arcibiskupského paláce setkal arcibiskup pražský, metropolita a primas český a předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka s nejvyššími představiteli ozbrojených sil České republiky.

Symbolicky a již tradičně v předvánoční čas přijali pozvání kardinála Duky zástupci velení AČR v čele s náčelníkem Generálního štábu AČR generálporučíkem Petrem Pavlem, příslušníci Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže. Společně s vojáky se setkání poprvé zúčastnila i nová ministryně obrany Karolína Peake.

„Rád bych vám vyjádřil poděkování za vaši obětavou a často velmi odvážnou a nelehkou práci,“ uvedl na úvod setkání kardinál Duka a poděkoval také za spolupráci armády s katolickou církví, ale i za spolupráci mezi církvemi, které podepsaly dohodu o duchovní službě v armádě. „Je to také vaše zásluha, že i duchovní činnost v ozbrojených složkách je opravdu ekumenická. Jednotlivé církve zde k sobě našly mnohem kratší cestu. Myslím, že je to i signál celé společnosti, že takováto spolupráce je možná a vzájemně obohacující,“ konstatoval kardinál Duka.

Na jeho slova navázala ministryně obrany Karolína Peake, která ocenila spolupráci mezi Armádou České republiky a církvemi. „Po roce 1989 díky katolické církvi získala armáda duchovní rozměr a podporu nejen v zahraničních misích, ale i v České republice,“ uvedla a ocenila práci vojenských kaplanů, kteří jednotlivé církve v armádě reprezentují. Při této příležitosti před nejvyššími představiteli velení AČR, také poděkovala za práci armádě a všem vojákům, kterou odvádějí nejen v zahraničí, ale i doma v České republice. „Za to si armáda zaslouží nejen uznání, ale i podporu a jistotu ze strany státu. Doufám, že za to krátké období, které je přede mnou, dokončím některé rozpracované věci, které vám tuto jistotu dodají,“ přislíbila ministryně obrany a v závěru popřála všem hezké svátky.

Generál Pavel poté poděkoval za trvalou přízeň a podporu, kterou kardinál Duka armádě prokazuje a upozornil na důležitost a potřebnost práce vojenských kaplanů. „Bylo poměrně dlouhé období, kdy mezi církvemi a armádou nepanoval vždy vřelý vztah,“ vzpomenul generál Pavel ještě nedávnou minulost a s úsměvem zavzpomínal i na své zkušenosti s církví. „Když jsem jako malý kluk chodil s babičkou do kostela, tak mě ani ve snu nenapadlo, že budu vojákem. Když jsem se stal vojákem, tak mě ani nenapadlo, že budu někdy stát v uniformě zde v Arcibiskupském paláci a budu tak blízko církvi, jako kdysi v dětství,“ řekl generál Pavel. „Dnes se mnohé změnilo. Díky ekumenickému rozměru máme nyní v armádě tak tolerantní prostředí mezi duchovními, že se jim za tu dobu, co zde působí, podařilo vytvořit velice pěkné vztahy mezi vojáky a jednotlivými církvemi. Jsem přesvědčen o tom, že to zcela určitě přispívá ke kultivaci armády a k budování hodnot, které jsou v dnešní společnosti bohužel poněkud opomíjené,“ dodal generál Pavel.

Příjemnou předvánoční atmosféru v Arcibiskupském paláci dokreslilo i komorní pěvecké vystoupení s hudebním doprovodem, po kterém se rozproudila živá neformální diskuse mezi vojáky a arcibiskupem Dukou.

Foto: Radko Janata