Vítězka stipendia se chce věnovat postiženým dětem

Autor: major Jindřich Plescher

První vítězkou čestného stipendia generála George S. Pattona se stala studentka Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnoprávních studií v Plzni Kristýna Otásková.

Slavnostní předání se uskutečnilo v rámci Slavností svobody, a to 5. května 2012 na plzeňském náměstí Republiky za přítomnosti George Patton Waterse - vnuka generála Pattona, primátora města Plzně Martina Baxy, amerického veterána Mariona Kirkhama a Douga LaVioletta - zakladatele americké nadace Briana LaVioletta, která stipendium uděluje.„Jsem šťastná, že jsem čestné stipendium vyhrála právě já. Peníze použiji na zaplacení ročního školného, na škole kterou studuji,“ řekla Kristýna Otásková.

Vítězka čestného stipendia obdržela pamětní medaili a šek ve výši 1000 amerických dolarů.

„Letošní stipendium bylo věnováno na památku poručíka Virgila P. Kirkahamova, který byl koncem války sestřelen a zahynul v troskách svého letounu na Domažlicku. Virgil Kirkaham byl posledním úředně zaznamenaným americkým pilotem, který zahynul na konci druhé světové války v Evropě. Jsem rád, že při předáni může s námi být jeho bratr Marion,“ řekl Doug LaViolette.

„Čestné stipendium generála Pattona je určeno mladým mužům a ženám, kteří se po absolvování některé z plzeňských škol chystají vstoupit do armády, nebo jakékoliv oblasti bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti - například policie, požární ochrany, záchranné služby, zdravotnictví, výuky, sociální služby, humanitární práce, církevní služby a jiné veřejné služby,“ vysvětluje Barbara Foye, která má čestné stipendium v Plzni na starosti.

Součástí přihlášky je úkol - napsat esej na téma Čím bych chěl svět udělat lepším. Kristýna vylíčila svůj životní příběh, kdy musela překonat určité zdravotní potíže, a to ji ovlivnilo natolik, že se rozhodla, že i ona sama bude pomáhat mladým lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti - ať už se jedná o narkomany, nebo o děti se zdravotním postižením.

„Udělování takového stipendia posiluje myšlenku svobody, lidských práv a demokracie. Jakákoliv služba nebo pomoc vedoucí k veřejnému prospěchu není samozřejmostí, o to víc mě těší, že první držitelkou je mladá studentka Kristýna Otásková,“ řekl plzeňský primátor Martin Baxa.

Nadace Briana LaVioletta byla založena v roce 1992 rodinou LaViolettových na památku jejich tehdy patnáctiletého syna Briana, který se nešťastnou náhodou utopil. Právě Brianovo silné odhodlání inspirovalo nadaci ve snaze umožnit ostatním mladým lidem uskutečnit své sny a plány. Dosud bylo uděleno více než 450 stipendií v několika státech světa.

O neděle 6. května 2012 mohou studenti podávat přihlášky na čestné stipendium pro rok 2013.