Alianční cvičení Ramstein Rover 2013

V termínu od 4. do 20. září 2013 bude Česká republika hostit alianční cvičení s názvem Ramstein Rover (RARO). To bude v letošním roce nejvýznamnějším cvičením se zahraničními partnery na našem území. Cvičení řídí komponentní Velitelství vzdušných sil NATO (Allied Air Command - AIRCOM) dislokované na letecké základně v německém Ramsteinu ve spolupráci s českými vzdušnými a pozemními silami. Sladění posádek letounů taktického a vrtulníkového letectva s činností předsunutých leteckých návodčích, a to při přímé letecké podpoře pozemních operací, je prioritou výcviku. Téměř dvě stovky předsunutých leteckých návodčích si v České republice procvičí kvalifikační dovednosti v plném spektru denních i nočních operací zakomponovaných do realistického a komplexního scénáře. Tyto dovednosti v následujícím období využijí při svém nasazení v zahraniční operaci ISAF. Jedná se tedy o udržovací výcvik předsunutých leteckých návodčích, kteří budou do konce roku 2014 plnit úkoly ve prospěch koaličních jednotek na území Afghánistánu.

„Ramstein Rover už není pouze cvičením zaměřeným na přípravu vojáků mise ISAF. Obsah letošního výcviku operaci ISAF již v mnohém přesahuje. Mění se charakter cvičení. Jeho cílem je výcvik vojáků pro široké spektrum operací, při nichž se využívá přímé letecké podpory. NATO potřebuje udržet a rozvíjet své schopnosti nejen pro vedení asymetrických operací v Afghánistánu, ale pro jakékoliv možné budoucí nasazení,“ uvedl řídící cvičení z velitelství v Ramsteinu plukovník Harry H. Schnell. Zároveň vyzvedl loňskou pozitivní zkušenost s organizací, intenzitou a výsledky cvičení, které se také konalo v České republice.

Alianční cvičení Ramstein Rover 2013

Letošní Ramstein Rover 2013 je třetím v pořadí. Po Spojených státech amerických v roce 2010 je již podruhé hostitelskou zemí Česká republika (2012, 2013). Toto cvičení navazuje na sérii cvičení Flying Rhino, která se na území České republiky uskutečnila v předchozích letech.

Velitel Vzdušných sil AČR plukovník Libor Štefánik k cvičení Ramstein Rover 2013 řekl: „Oceňuji, že můžeme významně přispět ke společnému aliančnímu úsilí. Cvičení RARO je příležitost pro české vzdušné i pozemní síly, jak udržovat a rozvíjet dosažené schopnosti. Klíčovými charakteristikami cvičení jsou výcvik vojáků v mezinárodní prostředí, sdílení operačních znalostí a bojových dovedností v duchu přístupu: „Cvičte jako v boji“. To znamená, že simulujeme situace reálného nasazení předsunutých leteckých návodčích, kteří v bojových podmínkách zabezpečují podporu nasazených jednotek.“ Ke cvičení RARO plukovník Štefánik dále doplnil: „Získáváme maximum z výcviku a sdílíme náklady. Navíc jsme schopni ověřit naše možnosti k zabezpečení takto rozsáhlého cvičení s mezinárodní účastí. To vše jsou neocenitelné zkušenosti.“

Do cvičení RARO se zapojí celkem 1000 vojáků včetně téměř 500 zahraničních příslušníků ozbrojených sil. Účast předběžně potvrdilo 20 zemí (Belgie, Česká republika, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Maďarsko, Dánsko, Norsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, USA, Turecko, Portugalsko, Rumunsko a Řecko), a to buď zapojením letecké techniky, nebo účastí předsunutých leteckých návodčích a instruktorů. Leteckou podporu budou vojákům poskytovat letouny L-39 Albatros (ČR, Slovensko), F-16 (Turecko), L-159 Alca (ČR), Jas-39 Gripen (Maďarsko), Pilatus PC-9 (Slovinsko, Německo), Learjet L-35 (Německo), Su-22 (Polsko) a vrtulníky Mi-24/35 (ČR), Mi-17 (Slovensko).

Kromě letounů L-159 Alca, které využijí mateřskou základnu v Čáslavi, bude ostatní letová činnost probíhat primárně z 22. základny letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, a to od 9. do 19. září v časech 9.00 - 23.00 hodin, s minimalizací letů v sobotu a v neděli v okolí letiště.

K výcviku vojsk jsou vyčleněny Vojenské výcvikové prostory Libavá a Boletice, pozorovací stanoviště letišť v Bechyni, Přerově a v areálu bývalých kasáren u obce Vícenice a vzdušný prostor nad Olomouckým, Jihočeským, Moravskoslezským, Středočeským, Jihomoravským krajem a Vysočinou.

Do scénářů cvičení Ramstein Rover se v roli opozičních sil zapojí vojáci 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 25. protiletadlové raketové brigády, 13. dělostřelecké brigády a Univerzity obrany. Na zabezpečení výcviku se budou podílet svými odbornostmi svazky a útvary Pozemních a Vzdušných sil Armády České republiky, dále Velitelství výcviku - Vojenské akademie a agentury Sekce podpory.

Před zahájením a v průběhu cvičení se uskuteční mediální aktivity u 22. základny letectva v Sedleci, Vícenicích u Náměště nad Oslavou.


Informace pro sdělovací prostředky:

  • 28. srpna 2013 ve 13.00 hodin Tisková konference zástupců Armády České republiky a Velitelství vzdušných sil NATO
  • 6. září 2013 FOTOTERMÍN - přílety letecké techniky
  • 17. září 2013 Media Day & Host Nation Day
  • 20. září 2013 FOTOTERMÍN - ceremoniál k ukončení cvičení, odlety letecké techniky

(přesné termíny budou upřesněny)

Bližší informace o cvičení včetně techniky a vzdušných prostorů budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva obrany www.army.cz a 22. základny letectva www.lznamest.army.cz.

Formulář k akreditaci na tiskovou konferenci zástupců Armády České republiky a Velitelství vzdušných sil NATO je dostupný na stránkách www.lznamest.army.cz. Vyplněný formulář zašlete na adresu: ramsteinrover13@gmail.com do 27. srpna 2013 do 12.00 hodin.

Sraz novinářů: 28. srpna 2013 ve 12.30 hodin u hlavního vchodu 22. základny letectva, Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.


Kontaktní osoba: majorka Jolana Fedorková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR, tel.: 973 216 060, 724 463 834, e-mail: ramsteinrover13@gmail.com

 


Zpravodajství Ramstein Rover 2013: