Armáda » Informační servis » Zpravodajství » Pravda o radiostanicích pro pandury

Pravda o radiostanicích pro pandury

7.9.2010 • V úterním vydání MFDnes byl otištěn článek redaktorky Terezy Strnadové pod názvem „Pandury se dál prodražují".

Mají staré radiostanice, kupují se jiné“, který je zcela zavádějící a založený na účelově zkreslených informacích. Přestože paní redaktorce byly poskytnuty ze strany armády relevantní informace, podložené fakty, místo toho raději dopřála sluchu spekulacím „nejmenovaného vysokého důstojníka“.

Tvrzení, že by radiostanice RF13250 firmy DICOM, jimiž jsou standardně vybaveny obrněné kolové transportéry Pandur zavedené v naší armádě, byly zastaralé a proto nevhodné, je naprosto nepravdivé. Radiostanice RF13250 ze systému radiostanic RF20, která je použitá ve všech vozidlech Pandur, rozhodně není zastaralá. Jedná se o novou generaci radiostanic patřící k nejmodernějším spojovacím prostředkům, splňující standardy NATO a umožňující plnou kompatibilitu ve fónickém provozu se všemi členskými armádami NATO. Jejich technické parametry jsou srovnatelné s parametry radiostanic jiných výrobců. Jsou uzpůsobeny nejen pro otevřené spojení, ale i vybaveny vysoce účinným utajovačem. Jsou zařazeny do komunikačního prostředí v rámci AČR a jsou plně kompatibilní s jeho ostatními prvky. Použití této radiostanice ve vozidlech Pandur ve výzbroji AČR je plně vyhovující. V oblasti utajeného spojení je zcela logické, legitimní a pochopitelné, že každý stát užívá své vlastní systémy, které si důsledně chrání.

Pro nasazení v Afghánistánu či kdekoliv jinde ve světě je třeba zohlednit stávající podmínky v místě nasazení včetně začlenění našich sil a prostředků v rámci mezinárodního prostředí.

V Afghánistánu naše jednotky působí v rámci amerického úkolového uskupení. Z tohoto důvodu jsou v naší technice, nejen v pandurech, ve spolupráci s americkou stranou dočasně nahrazovány stávající radiostanice za radiostanice HARRIS AN/VRC 110. Důvodem k tomuto kroku je nutnost zabezpečit systém velení a řízení sil v operaci jednotným přenosem informací včetně satelitního a utajeného spojení, které je v Afghánistánu vzhledem k hornatému prostředí a aktuálním bezpečnostním podmínkám nutností. Naše jednotky jsou tak v operaci vybaveny plně kompatibilní spojovací technikou včetně amerických kryptografických prostředků. Radiostanice HARRIS byly z části americkou stranou zapůjčeny, z části darovány v rámci projektu FMF a jen malá část z nich byla dokoupena z našich prostředků. Pro dovybavení čtyř kusů vozidel Pandur nebyly žádné radiostanice speciálně dokupovány, ale byly využity již ty, kterými armáda disponuje. Také americký satelitní kanál a kryptografické prostředky užívají díky tomu jednotky AČR na území Afghánistánu zdarma, což znamená další značnou finanční úsporu.

Armáda každé země do jednotlivých konfliktů vybírá a upravuje techniku, kterou tam nasadí podle toho, o jaký konflikt se jedná, s cílem dosažení maximální efektivity pro splnění daných úkolů v dané situaci. Žádná armáda nemá univerzální techniku, kdekoli a jakkoli nasaditelnou od rovníku až po pól s optimálními vlastnostmi do všech druhů konfliktů. V Kosovu jsou tak např. nyní nasazeny kolové obrněné transportéry Pandur s původní radiostanicí RF13250 a pro plnění úkolu v této misi je plně vyhovující.

Obvinění z nehospodárnosti při nákupu radiostanic RF13250 ve vozidlech Pandur je proto naprosto absurdní.

armádní generál Vlastimil Picek
náčelník Generálního štábu AČR

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.